Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 6

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Ủy ban nhân dân gồm?Câu 2: Tổng cục được tổ chức theo hệ thống ngành dọc có cục trực thuộc đặt ở địa phương thì Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định số lượng cấp phó của người đứng đầu cục bảo đảm bình quân mỗi cục có bao nhiêu cấp phó? (Mới theo NĐ 101/2020)Câu 3: Vụ được thành lập khi đáp ứng đủ các tiêu chí nào? (Mới theo NĐ 101/2020)
Câu 4: Trong thời gian tập sự, trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 3 của ngạch tuyển dụng?
Câu 5: Công chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm,Trường hợp tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì?Câu 6: Thẩm quyền thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ?
Câu 7: Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là?
Câu 8: Về cải cách hành chính, Bộ có nhiệm vụ nào dưới đây?Câu 9: Vụ hoạt động theo chế độ nào?Câu 10: Câu 38 . Cơ cấu tổ chức của tổng cục thuộc bộ, gồm? (Mới theo NĐ 101/2020)Câu 11: Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước gồm?
Câu 12: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức?
Câu 13: Cơ quan nào chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội?
Câu 14: Bộ trưởng làm việc theo?Câu 15: Thành phố trực thuộc trung ương có trên một triệu dân thì cứ thêm sáu mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 16: Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có?Câu 17: Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; làm luật và sửa đổi luật là nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan nào dưới đây?
Câu 18: Hoạt động nào không nằm trong nội dung quản lý công chức?
Câu 19: Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi người được tuyển dụng vào công chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này?Câu 20: Theo Luật Cán bộ, công chức (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019), trong số các hình thức kỷ luật cán bộ, hình thức kỷ luật nào chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ? b cảnh cácCâu 21: Công chức luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ đảm nhiệm trước khi luân chuyển thì?Câu 22: Người đứng đầu Chi cục Thống kê là ai?
Câu 23: Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành tổ chức bằng hình thức nào dưới đây?Câu 24: Tổng cục Thống kê Trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định nội dung nào dưới đây?
Câu 25: Số lượng phó chủ tịch của UBND cấp tỉnh là?Câu 26: Cán bộ xã, phường, thị trấn là?Câu 27: Phòng thuộc cục thuộc bộ có từ 10 đến 15 biên chế công chức được bố trí không quá bao nhiêu cấp phó? (Mới theo NĐ 101/2020)Câu 28: Cán bộ mấy năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ.Câu 29: Việc tuyển dụng công chức cấp xã phải?Câu 30: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ, nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan sử dụng công chức?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *