Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 80

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Đâu không phải là tiêu chuẩn của Người làm công tác thống kê?
Câu 2: Theo Hiến pháp 2013, Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của?Câu 3: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm?Câu 4: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm Sắp xếp Chi cục Thống kê cấp huyện đến hết năm 2022 còn bao nhiêu Chi cục Thống kê?
Câu 5: Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức
Câu 6: Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành danh mục và nội dung phân loại thống kê quốc gia?
Câu 7: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì việc thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương do cơ quan tổ chức?
Câu 8: Chậm nhất bao nhiêu ngày trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm phải ra thông báo thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại đối với công chức?
Câu 9: Luật Tổ chức Chính phủ được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19-6-2015 có hiệu lực thi hành từ ngày?
Câu 10: Đối với công chức biệt phái, thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 11: Đối với các chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Quốc hội phê chuẩn thì thẩm quyền xử lý kỷ luật là?Câu 12: Cán bộ, công chức bị kéo dài thời hạn nâng lương 12 tháng so với quy định đối với những trường hợp nào?
Câu 13: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn
Câu 14: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp củaCâu 15: Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?Câu 16: Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý và đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức không có đơn vị cấu thành, Hội đồng kỷ luật có bao nhiêu thành viên?Câu 17: Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân do?Câu 18: Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là?
Câu 19: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Có bao nhiêu nội dung đánh giá đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý?
Câu 20: Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụCâu 21: Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài là bao nhiêu?
Câu 22: Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh là?
Câu 23: Việc thành lập tổng cục thuộc bộ phải đáp ứng đủ các tiêu chí nào? (Mới theo NĐ 101/2020)
Câu 24: Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện ?Câu 25: Thẩm quyền thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ?
Câu 26: Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành phải được cơ nào thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê trước khi ban hành?
Câu 27: Hệ thống tổ chức thống kê nhà nước bao gồm?
Câu 28: Nâng ngạch công chức được thực hiện thông qua (luật mới)Câu 29: Theo Luật Cán bộ, công chức thì Cán bộ được nghỉ hưu theo quy định của? Đáp án A
Câu 30: Thẩm quyền Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân phường; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân phường?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *