Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 9

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Câu 12 Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp nào?Câu 2: Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với trường hợp nào dưới đây?
Câu 3: Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã phải căn cứ vào?Câu 4: Theo Luật Cán bộ, công chức thì Văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức là?
Câu 5: Khi chuyển ngạch công chức?
Câu 6: Theo Hiến pháp 2013 thì những ai có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc?.
Câu 7: Vị trí của Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương?
Câu 8: Có bao nhiêu tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước?
Câu 9: Tổ chức nào dưới đây là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động?
Câu 10: Câu 205 . Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì cơ quan nào có thẩm quyền Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện?
Câu 11: Việc điều động công chức được thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?
Câu 12: Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của?Câu 13: Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực bao nhiêu tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành?
Câu 14: Đâu không phải là Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước gồm?
Câu 15: Chi cục thống kê có từ 8 công chức thì có mấy phó chi cục trưởng?
Câu 16: Theo Hiến pháp 2013 thì Hôn nhân theo nguyên tắc nào?
Câu 17: Theo Luật Thống kê thì Số liệu thống kê ước tính là?
Câu 18: Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước không được hưởng quyền lợi nào sau đây?
Câu 19: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Chủ tịch Hội đồng nhân dân có thể ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tiếp công dân, nhưng ít nhất mỗi quý Chủ tịch Hội đồng nhân dân phải bố trí thời gian
Câu 20: Chức danh nào dưới đây bắt buộc phải là đại biểu Quốc hội?
Câu 21: Đối với công chức biệt phái, thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 22: Theo Hiến pháp 2013 thì thành phố trực thuộc trung ương chia thành?Câu 23: Quốc hội có các chức năng cơ bản nào dưới đây
Câu 24: Đối tượng nào dưới đây được xét tuyển công chức?
Câu 25: Hiến pháp là?Câu 26: Các chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐND, UBND; Trưởng, phó các Ban HĐND, Ủy viên UBND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được bầu khi nào?
Câu 27: Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được phân loại đánh giá theo các mứcCâu 28: Các hình thức kỷ luật đối với công chức gồmCâu 29: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 30: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12, có hiệu lực khi nào?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *