Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 95

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thời hạn tạm đình chỉ công tác trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức không quá bao nhiêu ngày?
Câu 2: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?
Câu 3: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để hoàn thiện hồ sơ?
Câu 4: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12, có hiệu lực khi nào?Câu 5: Cơ quan nào dưới đây không phải là cơ quan quản lý công chức
Câu 6: Trường hợp người đã nghỉ hưu, nghỉ việc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ, chức danh thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 7: Thẩm quyền đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị?Câu 8: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Cơ quan Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp huyện về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở xã là
Câu 9: Theo quy định hiện hành, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh loại II và loại III có?
Câu 10: Về cải cách hành chính, Bộ có nhiệm vụ nào dưới đây?Câu 11: Thẩm quyền quyết định tiến hành điều tra thống kê được phân công trong chương trình điều tra thống kê quốc gia.
Câu 12: Hội đồng nhân dân quyết định áp dụng một trong các hình thức biểu quyết nào dưới đây?Câu 13: Thẩm quyền quyết định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Câu 14: Hành vi nào dưới đây bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê nhà nước và sử dụng thông tin thống kê nhà nước?
Câu 15: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, kỳ thi tuyển công chức nếu vòng 1 (Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung) được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính, nội dung thi gồm những phần nào?
Câu 16: Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ sau đây:Câu 17: Đâu là Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương?
Câu 18: Trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân theo giới thiệu của ai?
Câu 19: Chi cục cục thuộc cục thuộc bộ không có phòng được bố trí không quá bao nhiêu cấp phó? (Mới theo NĐ 101/2020)Câu 20: Quốc hội họp bất thường khi nào?Câu 21: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân do?Câu 22: Chính phủ trình cơ nào quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ; thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệtCâu 23: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 24: Theo Hiến pháp 2013 thì thành phố trực thuộc trung ương chia thành?Câu 25: Trường hợp sát nhập thành chi cục thống kê khu vực thì số lượng lãnh đạo của chi cục thống kê khu vực phải đảm bảo?
Câu 26: Không điều động, bố trí, phân công công tác đối với người được tuyển dụng đang trong thời gian thực hiện chế độ tập sự ?Câu 27: Quyền lập hiến, lập pháp thuộc cơ quan nào
Câu 28: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện?
Câu 29: Hoạt động thống kê nhà nước không nhằm cung cấp thông tin thống kê phục vụ các mục đích nào dưới đây?
Câu 30: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Thường trực Hội đồng nhân dân báo cáo để Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định khi có
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *