Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 99

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Luật Thống kê thì Hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh phản ánh?
Câu 2: Theo Luật Cán bộ, công chức (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019), trong số các hình thức kỷ luật cán bộ, hình thức kỷ luật nào chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ? b cảnh cácCâu 3: Chế độ làm việc của Chính phủ và từng thành viên Chính phủ được thực hiện như thế nào?Câu 4: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là bao nhiêu năm?
Câu 5: Cán bộ, Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về tội phạm tham nhũng thì? (Luật mới)Câu 6: Nội dung sử dụng dữ liệu hành chính trong hoạt động thống kê nhà nước gồm?
Câu 7: Đâu không phải là nguyên tắc trong tuyển dụng công chức?
Câu 8: Trường hợp Hội đồng nhân dân không còn đủ hai phần ba tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu theo quy định của Luật này và thời gian còn lại của nhiệm kỳ ít hơn hoặc bằng 18 tháng thì Hội đồng nhân dân có quyền nào dưới đây?Câu 9: Phòng thuộc Cục Thống kê có từ bao nhiêu công chức trở xuống có Trưởng phòng, không có Phó Trưởng phòng?
Câu 10: Thi tuyển công chức được thực hiện theo mấy vòng?Câu 11: Theo Hiến pháp 2013 thì những ai có nghĩa vụ trung thành với Tổ quốc?.
Câu 12: THẩm quyền quyết định điều động, cách chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?
Câu 13: Nội dung nào sau đây không thuộc quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu 14: Thi nâng ngạch đối với công chức nhằm mục đích để?
Câu 15: Chủ tịch UBND các cấp do ai bầu?Câu 16: Giáng chức là?Câu 17: các đơn vị hành chính cấp tỉnh (trừ Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh) được phân thành mấy loại?Câu 18: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ quyết định số lượng cấp phó của người đứng đầu vụ, văn phòng, thanh tra, cục, đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm bình quân không quá bao nhiêu người trên một đơn vị.”.Câu 19: Chính phủ không có chức năng nào ?
Câu 20: Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức thì nội dung đánh giá công chức gồm?
Câu 21: Công chức thi nâng ngạch được Miễn thi môn ngoại ngữ đối với trường hợp nào dưới đây?Câu 22: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì ?Câu 23: Các hình thức kỷ luật đối với cán bộ gồmCâu 24: Thẩm quyền Quyết định chính sách cụ thể về giáo dục để bảo đảm phát triển giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội?
Câu 25: Đâu không phải là quyền của Tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê không?
Câu 26: Đối tượng nào dưới đây có nhiệm vụ vận động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp luật, chính sách của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân, động viên Nhân dân tham gia quản lý nhà nước?
Câu 27: Công chức 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý như thế nào?
Câu 28: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Xác định phương án sai về thời điểm đánh giá công chức?
Câu 29: Hoạt động thống kê nhà nước nhằm cung cấp thông tin thống kê phục vụ các mục đích nào dưới đây?
Câu 30: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Trong nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định triệu tập kỳ họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc đột xuất trước ngày khai mạc kỳ họp chậm nhất là
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *