Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 30

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Câu 5, Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của ai?
Câu 2: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quản lý công chức
Câu 3: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), trong trường hợp nào, hành vi vi phạm kỷ luật của cán bộ, công chức trong thời gian công tác không bị xử lý khi được phát hiện?
Câu 4: Theo Luật CBCC những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương thì được xếp vào công chức loại nào ?
Câu 5: Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là bao nhiêu năm?
Câu 6: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì Đến năm bao nhiêu Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan, tổ chức, khắc phục được tình trạng chồng chéo, trùng lắp hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống hành chính nhà nước
Câu 7: Việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội được quyết định khi nào?
Câu 8: Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể thì việc ký ban hành văn bản như thế nào?
Câu 9: Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân?Câu 10: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Ngày Quốc khánh của nước ta được trình bày như thế nào mới đúng quy định?
Câu 11: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?
Câu 12: Theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ, việc miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện trong trường hợp nào?
Câu 13: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Một trong những yêu cầu đối với việc bảo quản và lưu trữ hồ sơ, văn bản là Cho phép tự động thông báo hồ sơ đến hạn nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan trước
Câu 14: Cách chức là?
Câu 15: Thẩm quyền quyết định trưng cầu ý dân là
Câu 16: Trường hợp nào dưới đây cán bộ, công chức, viên chức chưa bị xem xét xử lý kỷ luật?
Câu 17: Theo Hiến pháp 2013 thì những tài sản nào là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý?
Câu 18: Đến năm 2025 thì Tối thiểu bao nhiêu phần trăm thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên.
Câu 19: Bao nhiêu ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khoá mới phải được bầu xong?Câu 20: Nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ?
Câu 21: Theo Hiến pháp 2013 thì Hôn nhân theo nguyên tắc nào?
Câu 22: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại?
Câu 23: Điều động là?
Câu 24: Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện ?
Câu 25: Theo Hiến pháp 2013 thì Huyện chia thành?
Câu 26: Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp nào ?Câu 27: Chọn Đáp án đúng
Câu 28: Ký hiệu của văn bản bao gồm? Đáp án CCâu 29: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Nội dung đánh giá về “Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ” là một trong những nội dung đánh giá của công chức nào?
Câu 30: Nghị định 30/2020/NĐ-CP của chính phủ về công tác văn thư có hiệu lực ngày tháng năm nào?
Câu 31: Ngôn ngữ trong văn bản quy phạm pháp luật là?Câu 32: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với cán bộ?
Câu 33: Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản quy phạm pháp luật nào?Câu 34: Ký hiệu của văn bản gồm ?
Câu 35: Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo trong các trường hợp nào dưới đây?
Câu 36: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức giữ chức vụ, chức danh do bầu cử ?
Câu 37: Thẩm quyền quyết định đại xá làCâu 38: Chính phủ báo cáo công tác trước ?
Câu 39: Bản gốc văn bản giấy được lưu tại đâu?Câu 40: Trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới theo Nghị quyết 76/NQ-CP là?
Câu 41: Trường hợp ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì phải ghi chữ viết tắt như thế nào vào trước chức vụ của người đứng đầu?
Câu 42: Chức danh nào dưới đây là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.
Câu 43: Theo Hiến pháp 2013 thì tội nào là nặng nhấtCâu 44: Đối với những loại văn bản nào thì nơi nhận có cụm từ “như trên”? Đáp án BCâu 45: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp nào dưới đây?
Câu 46: Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức là căn cứ ?Câu 47: Cơ quan nào Thẩm định đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh do Chính phủ trình?
Câu 48: Khoảng cách giữa các đoạn văn trong nội dung văn bản tối thiểu là?
Câu 49: Thẩm quyền Giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh?
Câu 50: Việc ghi thêm quân hàm, học hàm, học vị trước họ tên người ký đối với văn bản của các đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức sự nghiệp giáo dục, y tế, khoa học do ai quy định?Câu 51: Huyện không thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 52: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không được bố trí những người nào dưới đây giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó.
Câu 53: Nghị quyết 76/NQ-CP có bao nhiêu giải pháp thực hiện?
Câu 54: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 55: Địa danh ghi trên văn bản do các cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành là?Câu 56: Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng trong trường hợp nào dưới đây?
Câu 57: Viên chức không giữ chức vụ quản lý được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ: khi có một trong các tiêu chí nào dưới đây?
Câu 58: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Xác định phương án sai về thời điểm đánh giá công chức?
Câu 59: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), thời hiệu xử lý kỷ luật là:
Câu 60: Ban của Hội đồng nhân dân là?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *