Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 44

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc trường hợp không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 2: Một trong những tiêu chí bắt buộc để Viên chức giữ chức vụ quản lý đạt được được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?
Câu 3: Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành là?
Câu 4: Thời điểm đánh giá công chức được thực hiện như thế nào?
Câu 5: Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ là
Câu 6: Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế?Câu 7: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Mức đánh giá nào sau đây không phải là mức đánh giá công chức?
Câu 8: Ngoài hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển và xét tuyển, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận người đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm vào làm công chức đối với trường hợp nào dưới đây?
Câu 9: Tài sản, thu nhập nào dưới đây không thuộc tài sản, thu nhập phải kê khai?
Câu 10: Quốc hội ban hành văn bản QPPL loại nào để quy định Tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và cơ quan khác do Quốc hội thành lập?
Câu 11: Đối tượng nào dưới đây được xét tuyển công chức?
Câu 12: Đến năm 2015, Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 13: Đến năm 2030 thì bao nhiêu phần trăm số lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế?
Câu 14: Tỉnh miền núi, vùng cao có trên năm trăm nghìn dân thì cứ thêm năm mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu?
Câu 15: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhà nước xây dựng Công an nhân dân như thế nào?
Câu 16: Công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển để thực hiện quy định không được bố trí người địa phương và để thực hiện quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị thì phải còn đủ thời gian công tác ít nhất ?
Câu 17: Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập của người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên công tác tại Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan, tổ chức do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, doanh nghiệp nhà nước?
Câu 18: Công chức không có nghĩa vụ nào dưới đây khi thực thi công vụ?
Câu 19: Theo Luật CBCC những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương thì được xếp vào công chức loại nào ?
Câu 20: Thủ tướng Chính phủ do cơ quan nào bầu trong số đại biểu Quốc hội?
Câu 21: Trường hợp nào không thành lập Hội đồng kỷ luật?
Câu 22: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức mà khi cán bộ, công chức đã nghỉ việc hoặc về hưu mới phát hiện thì căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng, người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý?
Câu 23: Quy định về đánh giá CBCCVC về Ý thức tổ chức kỷ luật bao gồm các nội dung nào?
Câu 24: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đã bị xử lý kỷ luật đảng thì hình thức kỷ luật hành chính phải như thế nào?
Câu 25: Nghị định 30/2020/NĐ-CP của chính phủ về công tác văn thư có hiệu lực ngày tháng năm nào?
Câu 26: Văn bản nào dưới đây không thuộc đối tượng được kiểm tra?
Câu 27: Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị?Câu 28: Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung thực hiện dưới hình thức nào?
Câu 29: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Văn bản phải được theo dõi, cập nhật trạng thái
Câu 30: Ban hành văn bản QPPL mới được áp dụng trong trường hợp nào?
Câu 31: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp huyện?
Câu 32: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, trường hợp người tập sự đạt yêu cầu, ai là người có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương cho công chức được tuyển dụng?
Câu 33: Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải?
Câu 34: Theo Hiến pháp 2013 thì Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của?
Câu 35: Một trong những tiêu chí bắt buộc cán bộ phải đạt được thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?
Câu 36: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:
Câu 37: Công chức thi nâng ngạch được Miễn thi môn ngoại ngữ đối với trường hợp nào dưới đây?
Câu 38: Thẩm quyền công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh
Câu 39: Trường hợp cấp phó ký thay văn bản thì phải ghi như thế nào?
Câu 40: Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn bao nhiêu ngày ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước trung ương?
Câu 41: Văn bản quy phạm pháp luật là ?
Câu 42: Cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì đánh giá như thế nào?
Câu 43: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại?
Câu 44: Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với trường hợp nào dưới đây?
Câu 45: Không giải quyết thôi việc đối với công chức?Câu 46: Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật là việc?
Câu 47: Theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP; nhiệm vụ nào sau đây không thuộc thẩm quyền của cơ quan sử dụng công chức?
Câu 48: Văn bản trái pháp luật gồm những văn bản nào?
Câu 49: Đến năm bao nhiêu, Tối thiểu 80% thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4: Trong số đó, ít nhất 80% thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Câu 50: Viên chức sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 51: Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nàoCâu 52: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện trong trường hợp nào (luật mới) Đáp án D
Câu 53: Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức thì nội dung đánh giá công chức gồm?
Câu 54: Khoảng cách giữa các đoạn văn trong nội dung văn bản tối thiểu là?
Câu 55: Đối với văn bản hành, trước họ tên người ký không được phép ghi?
Câu 56: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức quản lý?
Câu 57: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức giữ chức vụ, chức danh do bầu cử ?
Câu 58: Trường hợp làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được?Câu 59: Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện ?
Câu 60: Theo Luật Cán bộ, công chức thì Cán bộ được nghỉ hưu theo quy định của? Đáp án A
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *