Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 63

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Văn bản đăng trên Công báo là?
Câu 2: Ở cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng trường hợp cấp phó được giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký như?Câu 3: Đến năm 2025, Giảm tối thiểu bình quân cả nước bao nhiêu phần trăm số lượng đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021:
Câu 4: Chính phủ không có chức năng nào ?
Câu 5: Thường trực Hội đồng nhân dân xã gồm ? Đáp án CCâu 6: “Bản chính văn bản giấy” là?
Câu 7: Cơ quan nào chủ trì tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp trong các cơ quan nhà nước?
Câu 8: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 9: kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải được?Câu 10: Quy định về đánh giá CBCCVC về Đạo đức, lối sống bao gồm các nội dung nào?
Câu 11: Trường hợp cấp phó ký thay văn bản thì phải ghi như thế nào?
Câu 12: Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng?
Câu 13: Người được giao trách nhiệm kiểm tra thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản phải kiểm tra và chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trước pháp luật về?
Câu 14: Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm nào thì bị xử lý kỷ luật?
Câu 15: Đâu là văn hóa giáo tiếp của cán bộ, công chức với Nhân dân
Câu 16: Thời điểm ấn định văn bản thuộc đối tượng hệ thống hóa để công bố là?
Câu 17: Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có trên bốn mươi nghìn dân thì cứ thêm bảy nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 18: Công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 45 thì được xét nâng ngạch công chức trong các trường hợp nào?
Câu 19: Quyết định kỷ luật cán bộ, công chức có hiệu lực bao nhiêu tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành?
Câu 20: Tỉnh miền núi, vùng cao có từ năm trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 21: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?
Câu 22: Bản sao y, bản sao lục và bản trích sao được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP có giá trị pháp lý?
Câu 23: Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức năm 2019; ngoài các nội dung đánh giá công chức nói chung, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung nào sau đây?
Câu 24: Người tập sự bị huỷ bỏ quyết định tuyển dụng được cơ quan sử dụng công chức trợ cấp bao nhiêu tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú?
Câu 25: Hoạt động nào không nằm trong nội dung quản lý công chức?
Câu 26: Theo Luật Cán bộ, công chức, đâu không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 27: Theo Hiến pháp 2013 thì thị xã và thành phố thuộc tỉnh chia thành chia thành?
Câu 28: Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của?
Câu 29: Chủ tịch UBND các cấp do ai bầu?
Câu 30: Đối tượng nào dưới đây được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 thi tuyển, xét tuyển công chức?
Câu 31: Trong trường hợp Quốc hội không thể họp được thì cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh
Câu 32: Theo HIến pháp năm 2013 thì Đáp án nào dưới đây đúngCâu 33: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được tất cả các tiêu chí nào sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?Câu 34: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 35: Trong quá trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan lập đề nghị có trách nhiệm Tổ chức lấy ý kiến của đối tượng nào?Câu 36: Chính phủ ban hành nghị định để quy định?
Câu 37: Khi chuyển ngạch công chức?
Câu 38: Tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm những gì?
Câu 39: Phát triển giáo dục là?
Câu 40: Trước bao nhiêu tháng, tính đến ngày cán bộ nghỉ hưu, cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý cán bộ ra quyết định nghỉ hưu.
Câu 41: Chọn Đáp án đúng
Câu 42: Cán bộ, công chức nếu bị giáng chức, cách chức thì thời gian nâng lương bị kéo dài bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực
Câu 43: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc trường hợp không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 44: Nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử quốc gia?Câu 45: Câu 3 Chủ tịch UBND không giữ chức vụCâu 46: Theo Hiến pháp năm 2013, ủy ban Thường vụ Quốc hội không quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính nào?
Câu 47: Theo Hiến pháp năm 2013 thì thành phần kinh tế nào dưới đây giữ vai trò chủ đạo?
Câu 48: Số lượng Phó chủ tịch của UBND cấp xã là? Đáp án ACâu 49: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bản sao chính xác phần nội dung của bản gốc hoặc phần nội dung của bản chính văn bản cần trích sao, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định là
Câu 50: Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Chính trị tư tưởng?
Câu 51: Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là?
Câu 52: Đối tượng nào dưới đây được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 thi tuyển , xét tuyển công chức?
Câu 53: Công chức được cơ quan, tổ chức phân công hướng dẫn tập sự được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm bằng bao nhiêu so với mức lương cơ sở trong thời gian hướng dẫn tập sự?
Câu 54: “Bản gốc văn bản” là ?
Câu 55: Số lượng phó chủ tịch UBND cấp huyện là?
Câu 56: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có từ hai nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 57: Ngưng hiệu lực một phần hoặc toàn bộ văn bản QPPL trong một thời hạn nhất định được áp dụng trong trường hợp nào?Câu 58: Dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND được thông qua khi nào?
Câu 59: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm hệ thống báo cáo của các bộ, ngành, địa phương được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin báo cáo quốc giA.
Câu 60: Đối với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu mà giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Quốc hội phê chuẩn thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *