Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 64

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Câu 1 Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 2: Đâu không phải là hành vi bị nghiêm cấm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật?
Câu 3: Trường hợp cấn quy định việc hạn chế quyền con người, quyền công dân; tội phạm và hình phạt thì QUốc hội ban hành loại văn bản nào?Câu 4: Ngoài các thành phần chính quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 30/2020/NĐ-CP, văn bản hành chính có thể bổ sung bao nhiêu thành phần khác?
Câu 5: Trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật mới không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn đối với hành vi xảy ra trước ngày văn bản có hiệu lực thì áp dụng văn bản nào?
Câu 6: Thẩm quyền đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị?Câu 7: Nền kinh tế Việt Nam làCâu 8: Ban hành văn bản QPPL mới được áp dụng trong trường hợp nào?
Câu 9: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp?
Câu 10: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương là
Câu 11: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể giao?Câu 12: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP Đến năm bao nhiêu, tiến hành sơ kết , đánh giá kết quả thực hiện Chương trình tổng thể.
Câu 13: Căn cứ ban hành văn bản là?Câu 14: Thẩm quyền quyết định đại xá làCâu 15: Trong thời gian tạm giữ, tạm giam hoặc được cho tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú mà không thể tiếp tục đi làm để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử hoặc tạm đình chỉ công tác mà chưa bị xem xét xử lý kỷ luật thì?Câu 16: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hình thức kỷ luật nào sau đây không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?
Câu 17: Các trường hợp nào dưới đây cán bộ, công chức, viên chức được miễn trách nhiệm kỷ luật?
Câu 18: Người được tuyển dụng vào công chức khi thực hiện chế độ tập sự cần tập trung vào những nội dung gì?
Câu 19: Đến năm 2030, Tối thiểu bao nhiêu phần trăm người trưởng thành có tài khoản giao dịch tại ngân hàng.
Câu 20: “Bản trích sao” là?
Câu 21: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 22: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày Ủy ban nhân dân họp, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện đến Phòng Tư pháp để thẩm định?
Câu 23: Quyền lực nhà nước là
Câu 24: Thẩm quyền quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ. (luật mới)Câu 25: Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do?
Câu 26: Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nào dưới đây?Câu 27: Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào?Câu 28: Đối với văn bản được ban hành kèm theo một văn bản, thì phần mở đầu của văn bản được ban hành kèm theo gồm?Câu 29: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của
Câu 30: “Văn bản hành chính” là?Câu 31: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 32: Những người nào không được đăng ký dự tuyển công chứcCâu 33: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 03 năm có 02 năm không liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm đang đảm nhận thì?
Câu 34: Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị nào đánh giá ?
Câu 35: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, quyết định tuyển dụng công chức bị hủy bỏ trong trường hợp nào?
Câu 36: Chính phủ báo cáo công tác trước ?
Câu 37: Nội dung văn bản được trình bày như thế nào?
Câu 38: Theo Luật Cán bộ, công chức (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019), trong số các hình thức kỷ luật cán bộ, hình thức kỷ luật nào chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ?
Câu 39: Thẩm quyền quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nướC.
Câu 40: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, kỳ thi tuyển công chức nếu vòng 1 (Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung) được tổ chức thi theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính, nội dung thi gồm những phần nào?
Câu 41: Đến năm 2015, Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 42: Quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” Được trình bày như thế nào? Đáp án ACâu 43: Rà soát văn bản quy phạm pháp luật là việc?Câu 44: Nhà nước, xã hội tạo môi trường xây dựng gia đình Việt Nam?
Câu 45: Theo Luật CBCC những người được bổ nhiệm vào vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên. thì được xếp vào công chức loại nào ?
Câu 46: Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu gồm mấy bước ?
Câu 47: Phương thức kiểm tra văn bản gồm?Câu 48: Hiến pháp năm 2013 quy định tổ chức nào không phải là tổ chức chức chính trị – xã hội?
Câu 49: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).
Câu 50: Thẩm quyền xử lý kỷ luật Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý?Câu 51: cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền cho? (Luật mới)
Câu 52: Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 27/11/2020 quy định về nội dung gì?
Câu 53: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tham mưu cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan đối với cơ quan, tổ chức cấp dưới, tổ chức thực hiện việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ tại cơ quan, tổ chức là trách nhiệm của ai?
Câu 54: Trường hợp cấn quy định Chính sách cơ bản về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường thì QUốc hội ban hành loại văn bản nào?
Câu 55: Thời hạn bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là
Câu 56: Có bao nhiêu nội dung quản lý nhà nước đối với công tác văn thư
Câu 57: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “từ chức” được định nghĩa như thế nào?
Câu 58: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là:
Câu 59: Công chức cấp xã có bao nhiêu chức danhCâu 60: Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *