Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 69

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp nào phải được niêm yết?
Câu 2: Đến năm bao nhiêu Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định.
Câu 3: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì một trong những quan điểm cải cách hành chính là?
Câu 4: Thời hạn xử lý kỷ luật CBCC trường hợp vụ việc có tình tiết phức tạp cần có thời gian thanh tra, kiểm tra để xác minh làm rõ thêm thì thời hạn xử lý kỷ luật có thể kéo dài nhưng không quá bao nhiêu ngày. (Luật mới)
Câu 5: Quốc hội ban hành Nghị quyết để quy định nội dung nào dưới đây?
Câu 6: Đâu là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ
Câu 7: Một trong những tiêu chí bắt buộc công chức không giữ chức vụ lãnh dạo quản lý phải đạt được để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ ?
Câu 8: Theo Hiến pháp năm 2013, đại biểu hội đồng nhân dân có quyền chất vấn ai?
Câu 9: Cán bộ, công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Câu 10: Căn cứ ban hành văn bản được trình bày như thế nào?
Câu 11: Hình thức văn bản công bố kết quả hệ thống hóa văn bản là?Câu 12: Thời hạn xử lý kỷ luật CBCC trường hợp không có tình tiết phức tạp là bao nhiêu ngày (Luật mới)
Câu 13: Đối với viết hoa tên địa lý, trường hợp nào dưới đây viết hoa đặc biệt? Đáp án A
Câu 14: Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện?
Câu 15: Theo Hiến pháp 2013 thì cơ quan nào tổ chức việc thi hành Hiến pháp và pháp luật ở địa phương?
Câu 16: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là?
Câu 17: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định:
Câu 18: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh, huyện, xã là?Câu 19: Nội dung nào không thuộc nội dung đánh giá cán bộ theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức 2019?
Câu 20: Trường hợp người đã nghỉ hưu, nghỉ việc bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ, chức danh thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 21: Huyện miền núi, vùng cao, hải đảo có từ bốn mươi nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 22: Trường hợp làm Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Quốc hội, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội phải được?Câu 23: Công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước không được hưởng quyền lợi nào sau đây?
Câu 24: Một văn bản quy phạm pháp luật có thể được ban hành để đồng thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ nội dung trong?
Câu 25: Việc ghi thêm quân hàm, học hàm, học vị trước họ tên người ký đối với văn bản của các đơn vị vũ trang nhân dân, các tổ chức sự nghiệp giáo dục, y tế, khoa học do ai quy định?Câu 26: Chính quyền địa phương ở đô thị gồm?
Câu 27: Đối với văn bản ban hành kèm theo văn bản khác, thì phần kết thúc của văn bản được ban hành kèm theo gồm?
Câu 28: Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở địa phương ban hành là?Câu 29: Sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL được áp dụng trong trường hợp nào?Câu 30: Đến năm 2025, Giảm tối thiểu bình quân cả nước bao nhiêu phần trăm biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2021
Câu 31: Thi nâng ngạch đối với công chức nhằm mục đích để?
Câu 32: Các hình thức xử lý văn bản QPPL được rà soátCâu 33: Nâng ngạch công chức được thực hiện thông quaCâu 34: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nướC.?
Câu 35: Theo Hiến pháp năm 2013 thì Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng nền kinh tế như thế nào?
Câu 36: Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước phải làm gì:
Câu 37: Cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của công chức trong thời gian được cử biệt phái?
Câu 38: Quốc hội họp bất thường khi nào?Câu 39: Câu 54 Văn bản được xác định độ khẩn theo các mức độ nào dưới đây?Câu 40: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 41: Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị?Câu 42: Theo Luật Cán bộ, công chức thì Văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức là?
Câu 43: Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng bao nhiêu điểm vào kết quả điểm vòng 2:
Câu 44: Chọn Đáp án đúng
Câu 45: Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?Câu 46: Cơ quan nào có thẩm quyền giải thích Hiến pháp , luật, pháp lệnh
Câu 47: Văn bản quy phạm pháp luật phải?
Câu 48: Cách viết hoa đối với tên các ngày trong tuần và tháng trong năm?
Câu 49: Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phải được đăng tải toàn văn trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong thời hạn ít nhất là bao nhiêu ngày để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.
Câu 50: Bãi nhiệm là? .
Câu 51: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Nội dung đánh giá về “Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ” là một trong những nội dung đánh giá của công chức nào?
Câu 52: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ: “Văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức” là
Câu 53: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật của cơ quan, tổ chức phải được quản lý, sử dụng theo quy định của
Câu 54: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, thì việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào?
Câu 55: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì chậm nhất bao nhiêu ngày làm việc kể từ ngày công chức đến nhận việc, người đứng đầu cơ quan sử dụng phải cử công chức cùng ngạch hoặc ngạch cao hơn, có năng lực và kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ hướng dẫn người tập sự?
Câu 56: Đâu là Những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước
Câu 57: Cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Câu 58: Theo Hiến pháp năm 2013, ai là người giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh?
Câu 59: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nướC.?
Câu 60: Trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật, nếu cán bộ, công chức, viên chức có từ 02 hành vi vi phạm trở lên thì bị xử lý kỷ luật như thế nào?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *