Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 81

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì hình thức thi nâng ngạch công chức bao gồm các nội dung nào?
Câu 2: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Ai là người có trách nhiệm lập hồ sơ về công việc được giao và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan?
Câu 3: Hội đồng nhân dân làm việc theo chế độ nào dưới đây?
Câu 4: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả đánh giá công chức theo quý, tháng hoặc tuần là căn cứ để thực hiện đánh giá công chức vào thời điểm nào?
Câu 5: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ: “Văn bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của các cơ quan, tổ chức” là
Câu 6: công chức cấp xã là?
Câu 7: Thủ tướng Chính phủ có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 8: Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?Câu 9: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, trường hợp nào sau đây được miễn phần thi ngoại ngữ ở vòng 1 (Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung)?
Câu 10: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì Đến năm bao nhiêu Hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định.
Câu 11: Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì ?Câu 12: Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là?
Câu 13: Quyền lập hiến, lập pháp thuộc cơ quan nào
Câu 14: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp viện dẫn phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của một văn bản cụ thể thì trường hợp viết hoa nào sau đây là đúng
Câu 15: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì trong năm nào, hoàn thành kết nối Cổng Thông tin một cửa quốc gia với Cổng Dịch vụ công quốc gia?
Câu 16: Đối với văn bản giấy, khi ký văn bản dùng?
Câu 17: Theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và luật viên chức năm 2019; ngoài các nội dung đánh giá công chức nói chung, công chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung nào sau đây?
Câu 18: Trong hoạt động nghề nghiệp, công chức có quyền nào dưới đây?
Câu 19: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có từ ba nghìn dân đến bốn nghìn dân được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 20: Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức
Câu 21: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Công điện là
Câu 22: Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi người được tuyển dụng vào công chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này?Câu 23: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Văn bản đi phải hoàn thành thủ tục tại Văn thư cơ quan và phát hành trong ngày văn bản đó được ký, chậm nhất là
Câu 24: Đối với văn bản ban hành kèm theo văn bản khác, thì phần kết thúc của văn bản được ban hành kèm theo gồm?
Câu 25: Việc ủy quyền phải được thể hiện bằng?Câu 26: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ Thông tư trái pháp luật do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ ban hành?
Câu 27: Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc trường hợp không thực hiện đúng trách nhiệm, để viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 28: Thời hạn tạm đình chỉ công tác trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức không quá bao nhiêu ngày?
Câu 29: Câu 114 Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Trong trường hợp đặc biệt, ai là người không được ủy quyền lại cho người khác ký?
Câu 30: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Bản sao chính xác phần nội dung của bản gốc hoặc phần nội dung của bản chính văn bản cần trích sao, được trình bày theo thể thức và kỹ thuật quy định là
Câu 31: Một trong những tiêu chí bắt buộc để Viên chức giữ chức vụ quản lý đạt được được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?
Câu 32: Trường hợp ký thừa ủy quyền thì phải ghi chữ viết tắt “như thế nào vào trước chức vụ của người đứng đầu cơ quan, tổ chức?
Câu 33: Theo Luật Cán bộ, công chức (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019), trong số các hình thức kỷ luật cán bộ, hình thức kỷ luật nào chỉ áp dụng đối với cán bộ được phê chuẩn giữ chức vụ theo nhiệm kỳ?
Câu 34: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm hồ sơ công việc tại cấp huyện được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).
Câu 35: Trong phòng chống tham nhũng công tác kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm những hình thức nào?
Câu 36: Nội dung nào trong các nội dung sau là những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến đạo đức công vụ theo quy định Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 37: Đâu không phải là nội dung đánh giá công chức?
Câu 38: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên?
Câu 39: Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào?
Câu 40: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp huyện?
Câu 41: Hoạt động nào không nằm trong nội dung quản lý công chức?
Câu 42: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị tạm đình chỉ chức vụ thì ?Câu 43: Khi phát hiện có hành vi tham nhũng, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước phải làm gì:
Câu 44: Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân
Câu 45: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 46: Người được tuyển dụng vào công chức khi thực hiện chế độ tập sự cần tập trung vào những nội dung gì?
Câu 47: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Xác định phương án sai về thời điểm đánh giá công chức?
Câu 48: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ:Nghị quyết trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng nhân dân ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt?
Câu 49: Một trong những tiêu chí bắt buộc Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?
Câu 50: Đến năm 2025 thì cắt giảm tối thiểu bao nhiêu phần trăm chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020:?
Câu 51: Câu 15 Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là?Câu 52: Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là? (Luật mới)Câu 53: “Bản sao y” là?
Câu 54: Một trong những tiêu chí bắt buộc công chức không giữ chức vụ lãnh dạo quản lý phải đạt được để đánh giá hoàn thành nhiệm vụ ?
Câu 55: Theo Hiến pháp năm 2013 thì thành phần kinh tế nào dưới đây giữ vai trò chủ đạo?
Câu 56: Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp nào dưới đây?
Câu 57: Đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm bao nhiêu nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).
Câu 58: Văn thư cơ quan có bao nhiêu nhiệm vụ?
Câu 59: Khi chuyển ngạch công chức?
Câu 60: Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *