Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 83

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thẩm quyền phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao?
Câu 2: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương?
Câu 3: Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện là bao nhiêu phần trăm?
Câu 4: Quốc hội ban hành Luật để quy định
Câu 5: Xung đột lợi ích là?Câu 6: Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Nghị định 90 được sử dụng?
Câu 7: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 8: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm hồ sơ công việc tại cấp huyện được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nướC.?
Câu 9: Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?Câu 10: Theo Hiến pháp năm 2013, cán bộ, công chức, viên chức phải:
Câu 11: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Văn bản phải được theo dõi, cập nhật trạng thái
Câu 12: Công chức có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền?
Câu 13: Cán bộ đạt tiêu chí nào dưới đây thì được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ ?
Câu 14: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 15: Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được quy định chi tiết hết hiệu lực một phần thì các nội dung quy định chi tiết phần hết hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết sẽ hết hiệu lực đồng thời với phần hết hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết. Trường hợp không thể xác định được nội dung hết hiệu lực của văn bản quy định chi tiết thi hành thì?
Câu 16: Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức 2008 sửa đổi bổ sung 2019, mục đích đánh giá cán bộ, công chức là gì?
Câu 17: Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện ?
Câu 18: Thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị?Câu 19: Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành, nếu công chức không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật thì ?
Câu 20: Khoảng cách giữa các đoạn văn trong nội dung văn bản tối thiểu là?
Câu 21: Cơ quan nào có thẩm quyền giải thích Hiến pháp , luật, pháp lệnh
Câu 22: Theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Nội dung nào sau đây là nội dung quản lý nhà nước về công tác văn thư
Câu 23: Đối với nâng ngạch từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương, thì yêu cầu về thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ đạt ở mức nào dưới đây?
Câu 24: Tỉnh không thuộc miền núi, vùng cao có trên một triệu dân thì cứ thêm bảy mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 25: Bản gốc văn bản điện tử được lưu tại đâu?
Câu 26: Theo Luật CBCC những người được bổ nhiệm vào vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên. thì được xếp vào công chức loại nào ?
Câu 27: Hiến pháp được thông qua khi?
Câu 28: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Chủ trì triển khai công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính. Hàng năm, xây dựng, triển khai kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính
Câu 29: Cán bộ mấy năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ.
Câu 30: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp
Câu 31: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về chương trình, đề án, dự án, kế hoạch là loại văn bản gì?Câu 32: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung bằng hình thức trắc nghiệm trên máy vi tính thì nội dung thi gồm mấy phần?
Câu 33: Khi thi hành công vụ, cán bộ, công chức phải mang phù hiệu hoặc thẻ công chức; có tác phong lịch sự; giữ gìn uy tín, danh dự cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đồng nghiệp thuộc nội dung văn hóa giao tiếp nào của cán bộ, công chức?Câu 34: Theo Nghị định 112/2020-NĐ-CP, ngày 18/9/2020 của Chính phủ, việc áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với công chức khi có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp nào sau đây?
Câu 35: Người bị kết án về tội phạm tham nhũng là cán bộ, công chức, viên chức mà bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì?Câu 36: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầu trong số đại biểu Quốc hội.
Câu 37: Sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL được áp dụng trong trường hợp nào?Câu 38: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.
Câu 39: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân như thế nào?Câu 40: Đối tượng nào dưới đây thuộc diện luân chuyển?
Câu 41: Chức danh nào dưới đây không phải công chức cấp xã theo Luật Cán bộ, công chức?
Câu 42: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.
Câu 43: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào?
Câu 44: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý vi phạm bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Câu 45: Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị nào đánh giá ?
Câu 46: Ban hành văn bản QPPL mới được áp dụng trong trường hợp nào?
Câu 47: Chậm nhất là ngày nào, Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước có trách nhiệm cập nhật thông tin điện tử hoặc gửi thông tin về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước về tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp để theo dõi và tổng hợp?
Câu 48: Theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ, việc miễn nhiệm đối với công chức lãnh đạo, quản lý được thực hiện trong trường hợp nào?
Câu 49: Đối với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu mà giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Quốc hội phê chuẩn thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?
Câu 50: Cơ quan nào có thẩm quyền thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Câu 51: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Công chức được xét nâng ngạch phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nào sau đây?
Câu 52: Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là? Đáp án A
Câu 53: Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi như thế nào?Câu 54: Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng trong trường hợp nào dưới đây?
Câu 55: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đóCâu 56: Ủy viên UBND cấp tỉnh, cấp huyện là
Câu 57: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, trong thi tuyển công chức, trường hợp nào được miễn phần thi tin học?
Câu 58: Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về công tác văn thư có hiệu lực thi hành vào ngày/tháng/năm nào?
Câu 59: Câu 45 Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu, chi nào dưới đây?
Câu 60: Lực lượng vũ trang nhân dân?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *