Uncategorized

Đề trắc nghiệm luật hiến pháp có đáp án số 10

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 50 đề thi luật hiến pháp 2013 miễn phí có đáp án trên website.

Bộ đề thi thử luật Hiến pháp này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ “178 câu hỏi luật hiến pháp có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Hiến pháp năm 2013, việc kéo dài nhiệm kỳ của một khóa Quốc hội không được quá bao nhiêu thời gian (trừ trường hợp có chiến tranh)?
Câu 2: Theo Hiến pháp năm 2013, ai là người giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh?
Câu 3: Quyền lập hiến, lập pháp thuộc cơ quan nào
Câu 4: Chọn Đáp án: đúngCâu 5: Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamCâu 6: Theo Hiến pháp năm 2013, thành phố trực thuộc trung ương chia thành các đơn vị hành chính nào?
Câu 7: Theo Hiến pháp năm 2013, sau khi được Quốc hội bầu, chức vụ nào phải tuyên thệ trung thành với tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?
Câu 8: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan nào?
Câu 9: Tòa án nhân dân có nhiệm vụCâu 10: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ?Câu 11: Thẩm quyền công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh
Câu 12: Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực kể từ thời điểm ngày, tháng năm nào?Câu 13: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương làCâu 14: THẩm quyền quyết định về chiến tranh và hòa bình là
Câu 15: Tổ chức nào dưới đây là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Câu 16: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào?
Câu 17: Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội
Câu 18: Theo Hỉến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 19: Cơ quan nào là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 20: Hiến pháp 2013 gồm?Câu 21: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương?
Câu 22: Hiến pháp 2013 gồm bao nhiêu chương, điều?
Câu 23: Hiến pháp là?Câu 24: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợpCâu 25: Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn?Câu 26: Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải?Câu 27: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm những bộ phận lãnh thổ nào?
Câu 28: Thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh là của ai?
Câu 29: Hiến pháp được thông qua khi?Câu 30: Chọn Đáp án: đúngTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *