Đề trắc nghiệm luật hiến pháp có đáp án số 11

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 50 đề thi luật hiến pháp 2013 miễn phí có đáp án trên website.

Bộ đề thi thử luật Hiến pháp này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ “178 câu hỏi luật hiến pháp có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Phát triển khoa học và công nghệ là?Câu 2: Viện kiểm sát nhân dân gồm ?Câu 3: Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi?Câu 4: Mọi người có quyền?Câu 5: Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất bao nhiêu tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Câu 6: Theo Hiến pháp 2013 thì tổ chức nào dưới đây là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội?
Câu 7: Theo Hiến pháp năm 2013, Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của ai?
Câu 8: Theo Hiến pháp 2013 thì tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?Câu 9: Theo Lời nói đầu của Hiến pháp 2013 thì Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu gì?Câu 10: Nhiệm vụ của Hội đồng bầu cử quốc gia?Câu 11: Từ khi thành lập nước đến nay, nước ta đã có mấy bản Hiến pháp?Câu 12: Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là?Câu 13: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ cấu ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm các thành viên nào?
Câu 14: Văn bản nào dưới đây có hiệu lực pháp lý cao nhất
Câu 15: Trước khi ban hành Hiến pháp 2013 thì Nhà nước ta đã có những bản Hiến pháp nào?Câu 16: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng?Câu 17: Chọn Đáp án: đúngCâu 18: Chính phủ làm việc?Câu 19: Tổ chức nào dưới đây không phải là tổ chức chính trị- xã hội?
Câu 20: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương?
Câu 21: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân?Câu 22: Thẩm quyền Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt?Câu 23: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội bãi bỏ văn bản trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội của cơ quan nào?
Câu 24: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương?
Câu 25: Sau khi được bầu, chức danh nào dưới đây phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?Câu 26: Chọn Đáp án: đúngCâu 27: Tổ chức nào dưới đây là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động?
Câu 28: Chọn Đáp án: đúngCâu 29: Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá mới được triệu tập chậm nhất là bao nhiêu ngày, kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc hộiCâu 30: Tòa án nhân dân gồm?One thought on “Đề trắc nghiệm luật hiến pháp có đáp án số 11

  • Tháng Chín 21, 2022 at 10:23 chiều
    Permalink

    hãy cho chúng tôi biết đáp án nhé

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *