Đề trắc nghiệm luật hiến pháp có đáp án số 13

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 50 đề thi luật hiến pháp 2013 miễn phí có đáp án trên website.

Bộ đề thi thử luật Hiến pháp này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ “178 câu hỏi luật hiến pháp có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Hiến pháp 2013 thì tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?Câu 2: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại như thế nào?
Câu 3: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do cơ quan, cá nhân nào quyết định?
Câu 4: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp?Câu 5: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền công dân được tổ chức nào công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm?
Câu 6: Quyền lực nhà nươc làCâu 7: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội thực hiện quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của cơ quan nào?
Câu 8: Chọn Đáp án: đúngCâu 9: Chính phủ làm việc?Câu 10: Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây ccó quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tìnhCâu 11: Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất bao nhiêu tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Câu 12: Lực lượng vũ trang nhân dân?Câu 13: Cơ quan nào là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 14: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng?Câu 15: Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamCâu 16: Theo Hiến pháp 2013 thì tội nào là nặng nhấtCâu 17: Hiến pháp năm 2013 quy định Quốc hội thực hiện quyền nào?
Câu 18: Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn?Câu 19: Hiến pháp năm 2013 quy định tổ chức nào không phải là tổ chức chính trị – xã hội?
Câu 20: Theo Lời nói đầu của Hiến pháp 2013 thì Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu gì?Câu 21: Quyền lập hiến, lập pháp thuộc cơ quan nào
Câu 22: Tổ chức nào dưới đây không phải là tổ chức chính trị- xã hội?
Câu 23: Quốc hội có các chức năng cơ bản nào dưới đây
Câu 24: Thẩm quyền thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia?
Câu 25: Đảng cộng sản Việt nam lấy chủ nghĩa và tư tưởng nào làm nền tảng tư tưởng?Câu 26: Theo Hiến pháp năm 2013, Chủ tịch nước ban hành loại văn bản nào để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình?
Câu 27: Theo Hiển pháp năm 2013, ai có thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh?
Câu 28: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầuCâu 29: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân?Câu 30: Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân làTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *