Đề trắc nghiệm luật hiến pháp có đáp án số 14

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 50 đề thi luật hiến pháp 2013 miễn phí có đáp án trên website.

Bộ đề thi thử luật Hiến pháp này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ “178 câu hỏi luật hiến pháp có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan nào?
Câu 2: Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợpCâu 3: Hiến pháp được thông qua khi?Câu 4: Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực kể từ thời điểm ngày, tháng năm nào?Câu 5: Theo Hiến pháp 2013 thì:Câu 6: THẩm quyền quyết định về chiến tranh và hòa bình là
Câu 7: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương?
Câu 8: Trước khi ban hành Hiến pháp 2013 thì Nhà nước ta đã có những bản Hiến pháp nào?Câu 9: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội bãi bỏ văn bản trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội của cơ quan nào?
Câu 10: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầu trong số đại biểu Quốc hội.
Câu 11: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân?
Câu 12: Chính phủ không có chức năng nào ?
Câu 13: Theo Hiến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước?
Câu 14: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan nào?
Câu 15: Sau khi được bầu, chức danh nào dưới đây phải tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?Câu 16: Theo Hiến pháp năm 2013, thành phố trực thuộc trung ương chia thành các đơn vị hành chính nào?
Câu 17: Nhà nước, xã hội phát triển văn học, nghệ thuật nhằm?Câu 18: Chọn Đáp án: đúngCâu 19: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làCâu 20: Thẩm quyền quyết định trưng cầu ý dân là
Câu 21: Các thành phần kinh tế đều là ?Câu 22: Theo Hiến pháp năm 2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm những bộ phận lãnh thổ nào?
Câu 23: Mọi người có quyền?Câu 24: Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là?Câu 25: Theo Hiến pháp năm 2013, tổ chức nào tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội?
Câu 26: Hiến pháp năm 2013 quy định cơ quan thường trực của Quốc hội là cơ quan nào?
Câu 27: Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn?Câu 28: Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có?Câu 29: Theo Hiến pháp năm 2013, đại biểu hội đồng nhân dân có quyền chất vấn ai?
Câu 30: Chọn Đáp án: đúngTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *