Uncategorized

Đề trắc nghiệm luật hiến pháp có đáp án số 15

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 50 đề thi luật hiến pháp 2013 miễn phí có đáp án trên website.

Bộ đề thi thử luật Hiến pháp này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ “178 câu hỏi luật hiến pháp có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức?Câu 2: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làCâu 3: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương?
Câu 4: Phát triển khoa học và công nghệ là?Câu 5: Theo Hiến pháp 2013 thì chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 6: Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế?Câu 7: Theo Hiến pháp năm 2013, sau khi được Quốc hội bầu, chức vụ nào phải tuyên thệ trung thành với tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?
Câu 8: Cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Câu 9: Tòa án nhân dân có nhiệm vụCâu 10: Theo Hiến pháp năm 2013, nhà nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quản lý xã hội bằng gì?
Câu 11: Theo Hiến pháp 2013, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân là thuộc chức danh nào dưới đây?
Câu 12: Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằngCâu 13: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ cấu ủy ban Thường vụ Quốc hội bao gồm các thành viên nào?
Câu 14: Theo Hiến pháp năm 2013, tổ chức nào đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân?
Câu 15: Theo Hiến pháp năm 2013, tổ chức nào là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân?
Câu 16: Cơ quan nào thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp.Câu 17: Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
Câu 18: Quốc hội họp bất thường khi nào?Câu 19: Nhà nước thực hiện chính sách?Câu 20: Hiến pháp 2013 gồm bao nhiêu chương, điều?
Câu 21: Từ khi thành lập nước đến nay, nước ta đã có mấy bản Hiến pháp?Câu 22: Theo Hiến pháp năm 2013, ủy ban Thường vụ Quốc hội không quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính nào?
Câu 23: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương làCâu 24: Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải?Câu 25: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào?
Câu 26: Theo Hiến pháp năm 2013, bao nhiêu ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khóa mới phải được bầu xong?
Câu 27: Theo Hiến pháp năm 2013, thì cơ quan nào bầu ra Ủy ban nhân dân?
Câu 28: Theo Hiến pháp 2013 thì tổ chức nào dưới đây là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội?
Câu 29: Thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh là của ai?
Câu 30: Thẩm quyền công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *