Uncategorized

Đề trắc nghiệm luật hiến pháp có đáp án số 37

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 50 đề thi luật hiến pháp 2013 miễn phí có đáp án trên website.

Bộ đề thi thử luật Hiến pháp này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ “178 câu hỏi luật hiến pháp có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầu trong số đại biểu Quốc hội.
Câu 2: Quốc hội quyết định họp kín trong trường hợp nào?Câu 3: Chọn Đáp án: đúngCâu 4: Cơ quan nào có thẩm quyền giải thích Hiến pháp , luật, pháp lệnh
Câu 5: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhà nước và xã hội tạo môi trường xây dựng con người Việt Nam như thế nào?Câu 6: Theo Hiến pháp 2013 thì tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?Câu 7: Các thành phần kinh tế đều là ?Câu 8: Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp nào ?Câu 9: Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội
Câu 10: Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình?Câu 11: Nền kinh tế Việt Nam làCâu 12: Theo Hỉến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 13: Theo Hiến pháp năm 2013, tổ chức nào tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội?
Câu 14: Chọn Đáp án: đúngCâu 15: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào tổ chức thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân?
Câu 16: Thẩm quyền quyết định trưng cầu ý dân là
Câu 17: Thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh là của ai?
Câu 18: Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có?Câu 19: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan nào?
Câu 20: Chính phủ báo cáo công tác trước ?Câu 21: Hiến pháp 2013 gồm?Câu 22: Thẩm quyền Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội của đất nước?Câu 23: Phát triển khoa học và công nghệ là?Câu 24: Nhà nước thực hiện chính sách?Câu 25: Cơ quan nào là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 26: Quốc hội có các chức năng cơ bản nào dưới đây
Câu 27: Theo Hiến pháp năm 2013, sau khi được Quốc hội bầu, chức vụ nào phải tuyên thệ trung thành với tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp?
Câu 28: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp củaCâu 29: Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại như thế nào?
Câu 30: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *