Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 19

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Cigarette?” he asked. “No,thanks.” I said.
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Barbara didn’t wear the raincoat, so she got a cold.
Câu 3: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After the campaign, a special medal was…….to all people involved.
Câu 5: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I…….recently.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Let’s go dancing, ……… ?
Câu 7: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. She was among the few who wants to quit smoking instead of cutting down.
Câu 8: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided My boss works better when he’s pressed for time.
Câu 9: Choose the best sentence made from the cues given. never/ life/ I/ see/ mess/ this.
Câu 10: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 13: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The robbers attacked the owner of the house                 .
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence.                 , he wouldn’t have missed the train
Câu 15: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I used to enjoy the summer              we had a big family picnic.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He asked, “Why didn’t she take the final exam?”
Câu 17: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 18: Choose the word or phrase which best completes the sentence. He loved performing but it was a very hard               .
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When he                        up his performing career, people around him were more disappointed than he was.
Câu 20: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Einstein’s …….is really too difficult for the average people to understand.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “It’s too stuffy in this room, isn’t it?” said the guest.
Câu 22: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Their chances of success are small.
Câu 23: Choose the word or phrase which best completes the sentence. His brother had a bad temper. He was in a bad………….
Câu 24: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She regretted to tell him that                 .
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. I have been waiting you since 8 a.m.
Câu 28: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. The gang admitted they had committed four recent bank robberies.
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided She knows a lot more about it than I do.
Câu 30: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The board of directors proposed that an outside consultant ……………..in.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *