Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 86

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Please drop ………for a cup of coffee whenever you are passing.
Câu 2: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. Dew usually disappeared by seven o’clock in the morning when the sun comes up.
Câu 3: Choose the word or phrase which best completes the sentence. We decided            out because because of the bad weather.
Câu 4: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided There’s no point in persuading Jane to change her mind.
Câu 5: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided James was the last to know about the change of schedule.
Câu 6: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The more you talk about the situation,               .
Câu 7: Choose the word or phrase which best completes the sentence.               that she didn’t see her parents often.
Câu 8: Choose the word or phrase which best completes the sentence. If we had asked her,              
Câu 9: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 10: Choose the word which is closest in meaning to the underlined word. My father gave up smoking two years ago.
Câu 11: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 12: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 13: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence. While attempting to reach his home before the storm, …………….
Câu 15: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 16: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided They couldn’t climb up the mountain because of the storm.
Câu 17: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The council intends to raise awareness of the effects of traffic pollution on our                                             .
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 20: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 21: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She wanted to know                                   in my spare time.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The chief of police………work is very important takes care of the public safety.
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I haven’t written this kind of letter before.
Câu 24: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 25: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 26: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Some people are born rich;                        are born poor.
Câu 27: Choose the best sentence made from the cues given. there/ no point/ try/ explain/ it/ her/ she/ incapable/ understand/ it.
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He asked, “Why didn’t she take the final exam?”
Câu 29: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided When I arrived, they were having dinner.
Câu 30: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Peter had very little money but managed to make ends meet.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *