Đề trắc nghiệm môn tiếng anh ôn công chức viên chức số 94

Congchuc24h.com tiếp tục giới thiệu với các bạn bộ Đề thi trắc nghiệm ôn thi công chức viên chức môn Tiếng anh trực tuyến với hàng trăm đề trắc nghiệm và đáp án cho các bạn thử sức. 

Các bộ đề thi trắc nghiệm tiếng anh dưới đây được tổng hợp từ các câu hỏi trong bộ đề “500 câu hỏi trắc nghiệm công chức môn tiếng anh có đáp án” (Các bạn ấn trực tiếp vào đường link để download tài liệu về miễn phí).
Ngoài ra, các bạn có thể xem chuỗi các bài viết tài liệu tiếng anh ôn thi công chức viên chức đã đăng tải trên website
Đề thi trắc nghiệm công chức viên chức môn Tiếng anh có 30 câu trắc nghiệm đúng sai có thể dùng ôn thi cho tất cả các lĩnh vực công chức, viên chức, giáo viên, viện kiểm sát …., các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra. Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi. Chúc các bạn ôn thi hiệu quả!

Câu 1: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Nam studies hard                 .
Câu 2: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. “Would you like something to drink?” he asked.
Câu 3: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided Peter had very little money but managed to make ends meet.
Câu 4: Choose the word or phrase which best completes the sentence. “How do you know this is the right plane?” – “The ticket agent said it would be at ………. “
Câu 5: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 6: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 7: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 8: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 9: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Their chances of success are small.
Câu 10: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. I can’t get my feet into these shoes.
Câu 11: Choose the word or phrase which best completes the sentence. Geometry is a branch of mathematics                      the properties of lines, curves, shapes, and surfaces.
Câu 12: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. There ‘s no need for you to talk so loudly.
Câu 13: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided My boss works better when he’s pressed for time.
Câu 14: Choose the word or phrase which best completes the sentence.               Christmas Eve, people often have parties at midnight.
Câu 15: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 16: Choose the best sentence made from the cues given you/ entitle/ drive/ car/ your driving license.
Câu 17: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. Although Chris was the stronger of the two, his opponent soon overpowered him.
Câu 18: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
Câu 19: Choose the word or phrase which best completes the sentence. After leaving university , he decided to             himself to a career in music.
Câu 20: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided She knows a lot more about it than I do.
Câu 21: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided We must take steps to preserve natural resources; otherwise the planet will be in danger.
Câu 22: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She regretted to tell him that                 .
Câu 23: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided “Be careful! Don’t do that again,” he said
Câu 24: Choose the word or phrase which best completes the sentence. When you got back, Harry                .
Câu 25: Choose the word or phrase that best fits the sentence. Listen ! They                    about the exhibition. Let’s join them.
Câu 26: Read the sentence and choose the underlined word or phrase which needs correction. The director went fishing after he has attended the meetings.
Câu 27: Choose the word or phrase which best completes the sentence. The police explained to us……… to get to the market.
Câu 28: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence provided He last had his eyes tested ten months ago.
Câu 29: Choose the word or phrase which best completes the sentence. She didn’t ……….doing the ironing, as she didn’t want to go out anyway.
Câu 30: Choose the sentence that is closest in meaning to the sentence given. He won’t find a seat unless he’s got a ticket.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *