Kho bạc nhà nước tuyển dụng 1353 chỉ tiêu năm 2021

Kho bạc Nhà nước tuyển dụng 1.353 chỉ tiêu bằng hình thức tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức vào cơ quan Bộ Tài chính, cơ quan KBNN và 63 KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trước khi đọc tin, bạn đã có tài liệu ôn thi kho bạc nhà nước chưa? Nếu chưa có thì click vào link để tìm tài liệu nhé

Cụ thể:

1. Chỉ tiêu kho bạc nhà nước tuyển dụng vào cơ quan Bộ Tài chính: 04 chỉ tiêu, trong đó:

– Chuyên viên văn thư, lưu trữ Văn phòng Bộ Tài chính: 03 chỉ tiêu;

– Chuyên viên văn thư, lưu trữ Vụ Chính sách thuế Bộ Tài chính: 01 chỉ tiêu.

2. Chỉ tiêu tuyển dụng vào cơ quan KBNN và 63 KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 1.349 chỉ tiêu, trong đó:

* Chỉ tiêu thi tuyển: Tổng số 1.189 chỉ tiêu, bao gồm:

– Chuyên viên nghiệp vụ: 503 chỉ tiêu;

– Kế toán viên: 621 chỉ tiêu;

– Chuyên viên tin học: 39 chỉ tiêu;

– Chuyên viên văn thư, lưu trữ KBNN: 26 chỉ tiêu.

* Chỉ tiêu xét tuyển: Tổng số 160 chỉ tiêu, bao gồm:

– Nhân viên bảo vệ: 156 chỉ tiêu;

– Nhân viên lái xe chở tiền: 04 chỉ tiêu.

Chi tiết Thông báo tuyển dụng

Kho bạc nhà nước tuyển dụng 1353 chỉ tiêu năm 2021

Chi tiết khác về tuỷen dụng kho bạc nhà nước tuyển dụng điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; chỉ tiêu kho bạc nhà nước tuyển dụng; nội dung thi và hình thức thi, địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển…. được đăng tải trên Website của Bộ Tài chính (www.mof.gov.vn), website của Kho bạc Nhà nước (www.vst.mof.gov.vn) và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan KBNN và KBNN cấp tỉnh, cấp huyện trên toàn quốc./

Tệp nội dung đính kèm

PL 03 Danh sach lien he.xlsx

PL 02 Chi tieu xet tuyen.xlsx

PL 01 Chi tieu thi tuyen.xlsx

5. Huong dan dien Phieu dang ky xet tuyen.doc

4. Phieu dang ky xet tuyen.doc

3. Huong dan dien Phieu dang ky thi tuyen.doc

2. Phieu dang ky thi tuyen.doc

1. Thong bao tuyen dung .pdf

Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn; vst.mof.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *