Tài Liệu Khác

Phiếu thu thập thông tin người sử dụng lao động năm 2023

Phiếu thu thập thông tin của người sử dụng lao động năm 2023 về nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động.

Mẫu Phiếu thu thập thông tin người sử dụng lao động năm 2023

Mẫu phiếu thu thập thông tin của người sử dụng lao động năm 2023:

Các bạn tải về Phiếu thu thập thông tin người sử dụng lao động tại link bên dưới (bản Word):

Nơi gửi tờ khai Phiếu thu thập thông tin người sử dụng lao động

Lưu ý khi thực hiện:

Bước 1: Điền thông tin vào mẫu Phiếu ghi chép thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động (Mẫu phiếu gồm 03 trang, in đầy đủ 03 trang) theo link trên (có kèm cả hướng dẫn kê khai mẫu).

Bước 2: Ký, đóng dấu và gửi về Chi cục Thuế quận Hà Đông

(Gửi trực tiếp tại Chi cục Thuế hoặc gửi thư đảm bảo về địa chỉ: Đội Kê khai & Kế toán thuế Chi cục Thuế quận Hà Đông (Phòng 303). Số 158 Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội)

Thời hạn: trước ngày 10/8/2023

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

Đội Kê khai & Kế toán thuế Chi cục Thuế quận Hà Đông (Phòng 303).

Địa chỉ: Số 158 Tô Hiệu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 02433119077 số máy lẻ: 301, 304, 305, 306, 313, 314

3 thoughts on “Phiếu thu thập thông tin người sử dụng lao động năm 2023

  • Hoàng Hữu Cường

    Tôi không có nhu cầu tuyển dụng thêm lao động thì có cần phải nộp phiếu này không?

    Reply
  • Anh Thư

    ở phần nội dung điền Bảng ở trang 1, thời điểm 01/04, 01/07, 01/10 và 31/12 là tính của năm 2022 hay 2023 vậy ?

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *