Tin Tuyển Dụng

UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép tuyển dụng 770 giáo viên toàn tỉnh năm 2021

UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép tuyển dụng 770 giáo viên toàn tỉnh năm 2021. Việc tuyển dụng viên chức ở 3 cấp học (mầm non, tiểu học, THCS) còn thiếu so với biên chế đợt này thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Khoan đã, trước khi đọc tin bạn đã có tài liệu ôn thi giáo viên các cấp trên website chưa? Nếu có vào link để xem chi tiết nhé!

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đồng ý chủ trương để UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyển dụng 209 giáo viên bậc học mầm non, 514 giáo viên bậc học tiểu học, 47 giáo viên bậc học trung học cơ sở còn thiếu so với biên chế được HĐND tỉnh, UBND tỉnh giao.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép tuyển dụng 770 giáo viên toàn tỉnh năm 2021

Việc tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện điều chuyển giáo viên các môn học còn thừa giữa bậc học tiểu học và bậc học trung học cơ sở đối với các bộ môn đặc thù chung.

Thực hiện quy trình biệt phái giáo viên trung học cơ sở giữa các huyện, thị xã theo quy định tại Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 9/5/2019 của UBND tỉnh ban hành quy chế biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; trung học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên; hoàn thành trước ngày 1/9/2021.

Đồng thời căn cứ số lượng chỉ tiêu được UBND tỉnh giao để xác định cơ cấu tuyển dụng giáo viên đối với các vị trí việc làm còn thiếu, báo cáo về Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ để kiểm tra, thẩm định trước khi thực hiện quy trình tuyển dụng; báo cáo kết quả tuyển dụng về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để theo dõi, tổng hợp.

UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành việc tuyển dụng trước ngày 31/10/2021 và giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở GD&ĐT theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tuyển dụng giáo viên của UBND các huyện, thành phố, thị xã và tổng hợp kết quả, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Chi tiết Thông báo UBND tỉnh Hà Tĩnh cho phép tuyển dụng 770 giáo viên toàn tỉnh năm 2021 :

Nguồn: baohatinh.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *