Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 104

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Mục tiêu chung về cải cách hành chính theo Nghị quyết 76/NQ-CP là?
Câu 2: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 3: Cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 4: Quốc hội Bầu các chức danh trong bộ máy nhà nước nào dưới đây?
Câu 5: Trường hợp công chức có hành vi vi phạm trong thời gian công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ mà khi chuyển sang cơ quan mới mới phát hiện hành vi vi phạm đó và vẫn còn trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 6: Phương thức tuyển dụng công chức gồm
Câu 7: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhiệm kỳ của Chính phủ như thế nào?
Câu 8: Một trong ba giải pháp đột phá của công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII là?
Câu 9: Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện do?Câu 10: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì trong năm nào, hoàn thành kết nối Cổng Thông tin một cửa quốc gia với Cổng Dịch vụ công quốc gia?
Câu 11: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, người cam kết tình nguyện làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ bao nhiêu năm trở lên thì có thể thuộc đối tượng được xét tuyển công chức?
Câu 12: Ban Dân vận Trung ương đã thống nhất lấy năm nào là năm dân vận của chính quyền?
Câu 13: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 đặt ra chỉ tiêu tỉ lệ đô thị hóa đạt:
Câu 14: Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn bao nhiêu ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã.
Câu 15: Viên chức quản lý có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?Câu 16: ít nhất mỗi quý Chủ tịch Hội đồng nhân dân phải bố trí thời gian bao nhiêu để trực tiếp tiếp công dân?Câu 17: Trường hợp nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên thì Thủ tướng Chính phủ có quyền?Câu 18: Đại biểu Quốc hội không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân thì bị Quốc hội hoặc cử tri?Câu 19: Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụCâu 20: Theo Điều lệ Đảng, Người vào Đảng phải có đủ yêu cầu gì sau?
Câu 21: Chính phủ không có chức năng nào?
Câu 22: Các quyết định của Chính phủ phải được?
Câu 23: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh không ban hành nghị quyết để quy định nội dung nào dưới đây?Câu 24: Chính phủ họp theo yêu cầu của Chủ tịch nước trong trường hợp nào?
Câu 25: Văn bản nào dưới đây có hiệu lực pháp lý cao nhất
Câu 26: Nhiệm kỳ của Chính phủ?Câu 27: Viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 28: Tại thời điểm chi bộ xét kết nạp, người vào Đảng Cộng sản Việt Nam phải có điều kiện tuổi đời như thế nào là đúng với Điều lệ Đảng hiện hành?
Câu 29: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật là thẩm quyền của
Câu 30: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Hội đồng nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *