Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 105

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Cách chức là?Câu 2: Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức thì công chức được xếp loại chất lượng theo mấy mức?
Câu 3: Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra có trách nhiệm gửi báo cáo thẩm tra đến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện để chuyển đến các đại biểu Hội đồng nhân dân chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp
Câu 4: Theo hiến pháp 2013 thì Công dân có nghĩa vụ trung thành với ai?
Câu 5: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp huyện?
Câu 6: Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của?Câu 7: Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào?Câu 8: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì Mỗi Ban thuộc Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có bao nhêu Ủy viên hoạt động chuyên trách?
Câu 9: Việc chuyển ngạch công chức được thực hiện khi nào?Câu 10: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân có nhất thiết là đại biểu Hội đồng nhân dân không?
Câu 11: Đối với cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị nào đánh giá ?Câu 12: Thẩm quyền đình chỉ việc thi hành một phần hoặc toàn bộ nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trái với Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, đồng thời đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội bãi bỏ?
Câu 13: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Nội dung đánh giá về “Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ” là một trong những nội dung đánh giá của công chức nào?
Câu 14: Quốc hội quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ; thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt theo đề nghị của cơ quan nào?
Câu 15: Những người nào dưới đây có trách nhiệm tham gia phiên họp của Chính phủ
Câu 16: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Hội đồng nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây
Câu 17: Nền kinh tế Việt Nam làCâu 18: HĐND họp kín trong trường hợp nào?Câu 19: Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là?
Câu 20: Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải công khai, minh bạch thông tin về tổ chức, hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, trừ nội dung nào dưới đây?Câu 21: Đảng viên bị hình phạt nào dưới đây bị khai trừ khỏi ĐảngCâu 22: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân có trách nhiệm gửi dự thảo nghị quyết đến Ban của Hội đồng nhân dân được phân công thẩm tra?
Câu 23: Vụ lợi là?Câu 24: Nghị quyết Đại hội XIII Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gồm có bao nhiêu đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức, bao nhiêu đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết?
Câu 25: Việc ủy quyền phải được thể hiện bằng?Câu 26: Thẩm quyền quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ. (luật mới)Câu 27: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 28: Chính quyền địa phương ở quận tại Thành phố Hồ Chí Minh là?
Câu 29: Thời hạn biệt phái công chức không quá bao nhiêu năm, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành?
Câu 30: Thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm của Đảng uỷ cơ sởTrả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *