Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 121

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương loại I có không quá bao nhiêu Phó Chủ tịch
Câu 2: Nội dung thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh bao gồm:
Câu 3: Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện ?Câu 4: Theo Điều lệ Đảng hiện hành Đại hội chi bộ do chi uỷ triệu tập như thế nào?Câu 5: Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc nào dưới đây?
Câu 6: Câu 5, Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính phải xuất phát từ lợi ích của ai?
Câu 7: Đến năm 2025 thì cắt giảm tối thiểu bao nhiêu phần trăm chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020.?
Câu 8: Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào?Câu 9: Phường có trên mười nghìn dân thì cứ thêm năm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 10: . Một trong những tiêu chí bắt buộc công chức không giữ chức vụ lãnh dạo quản lý phải đạt được để đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ ?Câu 11: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân được thông qua khi có bao nhiêu tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành?Câu 12: Chính quyền địa phương ở đô thị gồm?Câu 13: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì Cơ quan soạn thảo gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Ủy ban nhân dân quận chậm nhất là bao nhiêu ngày làm việc trước ngày Ủy ban nhân dân quận họp để chuyển đến Chủ tịch quận, Phó Chủ tịch quận và người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận?
Câu 14: Thẩm quyền nào dưới đây thuộc Chính phủ?
Câu 15: Nhiệm vụ nào sau đây không thuộc thẩm quyền của cơ quan sử dụng công chức?
Câu 16: Theo hiến pháp 2013 Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay bất kỳ hình thức thử nghiệm nào khác trên cơ thể người phải có sự đồng ý của ai?
Câu 17: Nhiệm kỳ của Chính phủ?Câu 18: Tổ chức, cá nhân nào dưới đâu không có chức năng giám sát công tác phòng, chống tham nhũng
Câu 19: Hội đồng nhân dân cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề nào?
Câu 20: Điều lệ Đảng hiện hành quy định giữa 2 kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh là?
Câu 21: Theo Hiến pháp 2013 thì thành phố trực thuộc trung ương chia thành?Câu 22: Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là? (Luật mới)Câu 23: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.
Câu 24: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Thẩm quyền quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, các phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật thuộc về
Câu 25: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm?Câu 26: Mỗi hành vi vi phạm chỉ ?Câu 27: Theo Luật CBCC năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2019 thì Công sở là?Câu 28: Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội được mời tham dự phiên họp? Đáp án CCâu 29: Báo cáo thẩm tra phải được gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.
Câu 30: Theo Hiến pháp 2013 thì Tỉnh chia thành?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *