Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 127

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quản lý công chức
Câu 2: Theo Nghị quyết XIII của Đảng cộng sản Việt Nam thì?Câu 3: Đối tượng nào dưới đây được tiếp nhận vào công chức?
Câu 4: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh là? (Luật mới)Câu 5: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã? Đáp án D
Câu 6: Thẩm quyền Quyết định chính sách cụ thể về giáo dục để bảo đảm phát triển giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội?
Câu 7: Một trong những tiêu chí bắt buộc Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?
Câu 8: Thẩm quyền quyết định số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của Chính phủ?
Câu 9: Quốc hội không lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ nào dưới đây?
Câu 10: Người được kết nạp vào Đảng phải trải qua thời kỳ dự bị bao nhiêu tháng, tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạpCâu 11: Thẩm quyền quy định khung chính sách trọng dụng và đãi ngộ đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ. (luật mới)Câu 12: Căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ được xếp loại chất lượng theo các mức nào?Câu 13: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Hội đồng nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây
Câu 14: Theo Điều lệ Đảng, Đại biểu dự đại hội gồm ai?
Câu 15: Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện như thế nào?Câu 16: Thẩm quyền phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao?
Câu 17: Theo Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII thì phấn đấu năm bao nhiêu xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại?
Câu 18: Thẩm quyền Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước?
Câu 19: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm số lượng người dân, doanh nghiệp tham gia hệ thống Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương.
Câu 20: Nội dung thẩm định dự thảo Nghị định của Chính phủ gồm những nội dung nào dưới đây?
Câu 21: Một trong những tiêu chí bắt buộc để Viên chức giữ chức vụ quản lý đạt được được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?
Câu 22: Chính phủ gồm?Câu 23: Quốc hội bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan khác do Quốc hội thành lập trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội theo đề nghị của cơ quan nào?
Câu 24: Theo Điều lệ Đảng, Việc phát và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng do cơ quan nào quy định?
Câu 25: Điều lệ Đảng hiện hành quy định đảng viên tuổi cao, sức yếu, tự nguyện xin giảm, miễn công tác và sinh hoạt đảng do tổ chức nào quyết định?
Câu 26: Quyết định đình chỉ việc thi hành, quyết định xử lý văn bản quy phạm pháp luật phải đăng Công báo, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày ra quyết định?
Câu 27: Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có nhiệm vụ nào dưới đây?
Câu 28: Đại biểu Hội đồng nhân dân là?Câu 29: Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo các mức như thế nào?Câu 30: Hội đồng nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất khi nào?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *