Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 134

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt?Câu 2: Quyền lập hiến, lập pháp thuộc cơ quan nào
Câu 3: Theo quan điểm của Nghị quyết 26 thì Cán bộ là?Câu 4: Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý và đơn vị sự nghiệp công lập quản lý viên chức không có đơn vị cấu thành, Hội đồng kỷ luật có bao nhiêu thành viên?Câu 5: Đến năm 2030, Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương bao nhiêu phần trăm cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh dưới 40 tuổi đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế
Câu 6: Chi bộ xét và đề nghị kết nạp đảng viên khi được ít nhất bao nhiêu số đảng viên chính thức trong chi bộ tán thànhCâu 7: Cơ quan nào dưới đây có nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhấtCâu 8: Nghị định 138/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ?Câu 9: Trong thời gian tập sự, Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng, Làm việc trong các ngành, nghề độc hại nguy hiểm thì được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương bậc 2 của ngạch tuyển dụng?
Câu 10: Theo Điều lệ Đảng, đảng viên có quyền gì sau đây?
Câu 11: Theo Hiến pháp 2013 thì Trong trường hợp nào, chính quyền địa phương được giao thực hiện một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nước cấp trên với các điều kiện bảo đảm thực hiện nhiệm vụ đó.
Câu 12: Câu 42 Theo Nghị quyết Đại hội XIII thì ?Câu 13: Thời hạn thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết là bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định?
Câu 14: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì Chủ tịch quận, phường không giữ chức vụ quá bao nhiêu năm liên tục ở cùng một đơn vị hành chính quận, phường?
Câu 15: Theo Điều lệ Đảng, ai là người quyết định kết nạp đảng viên?
Câu 16: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Có bao nhiêu nội dung đánh giá đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý?
Câu 17: Theo Luật Cán bộ, công chức thì Văn hóa giao tiếp với nhân dân của cán bộ, công chức là?
Câu 18: Trong phòng chống tham nhũng công tác kiểm tra của cơ quan, tổ chức, đơn vị bao gồm những hình thức nào?
Câu 19: Chủ tịch UBND được bầu trong nhiệm kỳ có nhất thiết phải là đại biểu HĐNDCâu 20: Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì bị xử lý như thế nào?Câu 21: Theo Điều lệ Đảng, đâu là Cơ quan lãnh đạo củ Đảng ở mỗi cấp?
Câu 22: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 23: Theo Điều lệ Đảng, Đảng viên dự bị không có quyền gì sau đây?
Câu 24: Những trường hợp nào cấp uỷ cấp dưới phải báo cáo và được cấp uỷ cấp trên trực tiếp đồng ý mới được thực hiện?
Câu 25: Trong thời gian tập sự, người tập sự có trình độ từ đại học trở xuống được hưởng bao nhiêu % mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng?
Câu 26: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật tiếp tục có hành vi vi phạm mà Nếu có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật ở hình thức nặng hơn so với hình thức kỷ luật đang thi hành thì ?Câu 27: Nghị quyết 76/NQ-CP có bao nhiêu giải pháp thực hiện?
Câu 28: Chọn đáp án đúngCâu 29: Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định những vấn đề nào dưới đây?
Câu 30: Theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam thì Đại hội thực hiện nhiệm vụ nào dưới đây?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *