Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 135

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Chính quyền địa phương ở đô thị gồm?Câu 2: Đâu không phải là nguyên tắc trong tuyển dụng công chức?
Câu 3: Luật tổ chức Chính phủ được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19-6-2015 quy định số lượng cấp phó như thế nào?
Câu 4: Câu 12 Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp nào?Câu 5: Câu 45. Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội
Câu 6: Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ, quy định công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ?
Câu 7: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?Câu 8: Quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó? Đáp án ACâu 9: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, có bao nhiêu bác sĩ/1 vạn dân?
Câu 10: Người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố đánh giá tín nhiệm thấp thì?
Câu 11: Về Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội XIII đánh giá lĩnh vực nào dưới đây chưa có nhiều đột phá, hiệu quả chưa cao?
Câu 12: Theo Hiến pháp 2013 Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động như thế nào?Câu 13: THẩm quyền quyết định về chiến tranh và hòa bình là
Câu 14: Quy định về đánh giá CBCCVC về Ý thức tổ chức kỷ luật bao gồm các nội dung nào?
Câu 15: Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội được ban hành hành từ năm nào?
Câu 16: Trong trường hợp nào cấp ủy được triệu tập đại hội đại biểu hoặc đại hội đảng viên bất thường?
Câu 17: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP Đến năm bao nhiêu tiến hành tổng kết, đánh giá thực hiện Chương trình tổng thể.
Câu 18: Thực hiện quy trình bổ nhiệm đối với nguồn nhân sự tại chỗ gồm bao nhiêu bước?
Câu 19: Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính phải?Câu 20: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị tạm đình chỉ chức vụ thì ?Câu 21: Theo Luật Cán bộ, công chức, đâu không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 22: Bao nhiêu ngày trước khi Quốc hội hết nhiệm kỳ, Quốc hội khoá mới phải được bầu xong?Câu 23: Ủy ban nhân dân họp thường kỳ mỗi tháng mấy lần?Câu 24: Theo Hiến pháp 2013 thì Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu tư, sản xuất, kinh doanh?
Câu 25: Một trong những tiêu chí bắt buộc cán bộ phải đạt được thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ?
Câu 26: Ủy ban nhân dân họp họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất trong các trường hợp sau đây?
Câu 27: Một trong những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương là?
Câu 28: Đối tượng nào dưới đây được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 thi tuyển , xét tuyển công chức?Câu 29: Thế nào là vụ lợi.
Câu 30: Nội dung nào dưới đây thuộc nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *