Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 160

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Các trường hợp chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm?
Câu 2: Đâu không phải là nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức?Câu 3: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 4: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập, người ra quyết định xác minh phải ban hành Kết luận xác minh tài sản, thu nhập; trường hợp phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá bao nhiêu ngày?
Câu 5: Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được phân thành mấy loại?Câu 6: Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 26 thì đến năm bao nhiêu Đối với cán bộ cấp chiến lược: Thực sự tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín; trên 15% dưới 45 tuổi; từ 40 – 50% đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế (đối với quân đội, công an có quy định riêng của Bộ Chính trị).Câu 7: Đến năm 2025 thì Tối thiểu bao nhiêu phần trăm hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử.
Câu 8: Cơ quan Công báo có trách nhiệm đăng toàn văn văn bản quy phạm pháp luật trên Công báo chậm nhất là bao nhiêu ngày đối với văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan trung ương ban hành, kể từ ngày nhận được văn bản?
Câu 9: Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là giám sát mang tính chất nào sau đây?
Câu 10: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương được?Câu 11: Quốc hội ban hành văn bản QPPL loại nào để quy định Tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương?
Câu 12: Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết HĐND cấp tỉnh phải như thế nào?Câu 13: Đối với công chức là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng công chức gồm mấy bước ?
Câu 14: Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào ?Câu 15: Cơ quan, tổ chức có liên quan được lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND cấp huyện có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận được dự thảo nghị quyết?
Câu 16: Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp nào dưới đây?
Câu 17: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, kinh tế số đạt khoảng bao nhiêu phần trăm GDP?
Câu 18: Khi trong đơn yêu cầu có chữ ký của bao nhiêu phần trăm tổng số cử tri của xã, phường, thị trấn theo danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại cuộc bầu cử gần nhất thì Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất để bàn về nội dung mà cử tri kiến nghị?Câu 19: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 20: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hành vi vi phạm trong thời gian công tác của cán bộ, công chức mà khi cán bộ, công chức đã nghỉ việc hoặc về hưu mới phát hiện thì căn cứ vào tính chất, mức độ nghiêm trọng, người có hành vi vi phạm có thể bị xử lý?
Câu 21: HĐND, UBND cấp nào có cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động theo quy định của pháp luật?
Câu 22: Thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện?
Câu 23: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thẩm quyền Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận phù hợp với hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và các văn bản khác có liên quan?
Câu 24: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng?
Câu 25: Thẩm quyền quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?
Câu 26: Đảng uỷ cơ sở có từ bao nhiêu uỷ viên trở lên bầu ban thường vụ?
Câu 27: Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của?Câu 28: Việc phân cấp cho cho chính quyền địa phương được quy định trong văn bản nào của cơ quan nhà nước phân cấpCâu 29: Thẩm quyền quy định về tổ chức, khung số lượng, tiêu chí thành lập và số lượng biên chế tối thiểu để tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung , đơn vị trực thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
Câu 30: Tài sản nào sau đây phải thực hiện kê khai theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *