Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 168

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phải được?
Câu 2: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện?Câu 3: Cán bộ, công chức phải thực hiệnCâu 4: Nghị quyết 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 do Chính phủ ban hành ngày, tháng năm nào?
Câu 5: Đến năm 2030 thì bao nhiêu phần trăm số lãnh đạo, quản lý cấp sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và tương đương có đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế?
Câu 6: Đối tượng nào dưới đây được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 thi tuyển, xét tuyển công chức?
Câu 7: Cơ quan, tổ chức, đơn vị phải thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với các khoản thu, chi nào dưới đây?Câu 8: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Ủy ban nhân dân quận có không quá mấy phó chủ tịch?
Câu 9: Nội dung nào không thuộc nội dung đánh giá cán bộ theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức 2019?
Câu 10: Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì bị xử lý như thế nào?Câu 11: Một trong những đánh giá về công tác xây dựng Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII là:
Câu 12: Theo Điều lệ Đảng, Đại biểu dự đại hội gồm ai?
Câu 13: Trường hợp công chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì trình tự xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 14: Chi bộ có bao nhiêu đảng viên chính thức, bầu bí thư chi bộ; nếu cần, bầu phó bí thưCâu 15: Chính phủ có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 16: Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị tạm đình chỉ chức vụ thì ?Câu 17: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?Câu 18: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tuổi thọ trung bình đạt khoảng bao nhiêu tuổi?
Câu 19: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm (2021-2025) đạt khoảng?
Câu 20: Cơ quan nào giám sát việc phát hiện và xử lý tham nhũng?
Câu 21: Chọn đáp án đúngCâu 22: Trường hợp người bị kiểm điểm là công chức cấp xã thì thành phần dự họp kiểm điểm là?Câu 23: Văn bản quy phạm pháp luật phải?Câu 24: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có từ hai nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 25: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là?
Câu 26: Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực kể từ thời điểm ngày, tháng năm nào?Câu 27: Chính phủ làm việc theo chế độ nào?Câu 28: Dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND được thông qua khi nào?Câu 29: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Cơ quan xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc báo cáo Chính phủ là
Câu 30: . Cơ quan nào có thẩm quyền Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *