Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 171

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Công tác dân vận là trách nhiệm của tổ chức nào ?Câu 2: Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng bao nhiêu điểm vào kết quả điểm vòng 2.
Câu 3: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân khóa mới phải được bầu xong.Câu 4: Tại Đại hội XIII của Đảng, trong chủ đề Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 đã nêu đến thời điểm nào Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao?
Câu 5: Theo Hiến pháp năm 2013 thì Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng nền kinh tế như thế nào?
Câu 6: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 7: Đến năm bao nhiêu thì Phân định rõ và tổ chức thực hiện mô hình chính quyền nông thôn, đô thị, hải đảo và đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.
Câu 8: Tổ chức cơ sở đảng dưới bao nhiêu đảng viên, lập chi bộ cơ sở, có các tổ đảng trực thuộC.
Câu 9: Thẩm quyền Quyết định chính sách cụ thể nhằm bảo đảm thực hiện chính sách các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển?
Câu 10: Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện?Câu 11: Hình thức kỷ luật hạ bậc lương áp dụng đối với trường hợp nào dưới đây?Câu 12: Nội dung nào dưới đây thuộc nguyên tắc chuyển đổi vị trí công tác?
Câu 13: Cán bộ, công chức vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách mà tái phạm; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 14: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp tỉnh được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).
Câu 15: Cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác ngoài nội dung công khai, minh bạch quy định tại khoản 1 Điều 10 còn phải công khai, minh bạch về?
Câu 16: Cơ quan nào có trách nhiệm thẩm định dự thảo quyết định của UBND tỉnh trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?
Câu 17: Thẩm quyền Quyết định chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước?
Câu 18: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả đánh giá công chức theo quý, tháng hoặc tuần là căn cứ để thực hiện đánh giá công chức vào thời điểm nào?
Câu 19: Tổ chức nào dưới đây là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốC.
Câu 20: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân quận?
Câu 21: Hiến pháp được Quốc hội thông qua khi có ít nhất bao nhiêu tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.Câu 22: Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là?Câu 23: Viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp Vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 24: Theo Các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII thì Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là?Câu 25: Đến năm 2025, bao nhiêu phần trăm hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nướC.?
Câu 26: Trường hợp cán bộ, công chức bị kỷ luật bằng hình thức giáng chức hoặc cách chức thì không thực hiện việc nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm trong thời hạn bao nhiêu tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lựcCâu 27: Việc đánh giá về công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện theo các tiêu chí nào dưới đây?
Câu 28: Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân do?Câu 29: Đâu không phải quyền của người yêu cầu giải trình?
Câu 30: Trường hợp một đơn vị hành chính được chia thành nhiều đơn vị hành chính mới cùng cấp thì?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *