Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 53

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển để thực hiện quy định không được bố trí người địa phương và để thực hiện quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị thì phải còn đủ thời gian công tác ít nhất ?Câu 2: Ngạch công chức được chia thành mấy ngạch (luật mới)Câu 3: Tổ chức cơ sở đảng (chi bộ cơ sở, đảng bộ cơ sở) làCâu 4: Theo Luật CBCC năm 2008 sửa đổi, bổ sung 2019 thì Công sở là?Câu 5: Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo?Câu 6: Thành phố trực thuộc trung ương có từ một triệu dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 7: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, trường hợp nào sau đây được miễn phần thi ngoại ngữ ở vòng 1 (Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung)?
Câu 8: Đối tượng nào dưới đây được xét tuyển công chức?
Câu 9: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện trong trường hợp nào (luật mới) Đáp án D
Câu 10: Hình thức giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với? (Luật mới)Câu 11: Theo Điều lệ Đảng, Khi thật cần thiết, cấp uỷ cấp trên có quyền điều động một số cấp uỷ viên cấp dưới, nhưng không quá bao nhiêu tổng số cấp uỷ viên do đại hội đã bầu?
Câu 12: Quyết định triệu tập kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất
Câu 13: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới bao nhiêu phần trăm?
Câu 14: Người nào dưới đây có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập?
Câu 15: Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng?Câu 16: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?Câu 17: Cơ quan nào có trách nhiệm thẩm định dự thảo quyết định của UBND tỉnh trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh?
Câu 18: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương được?Câu 19: Chủ tịch nước có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 20: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì cơ quan nào thông qua nội dung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách giữa ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh với ngân sách thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh?Câu 21: Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức thì nội dung đánh giá công chức gồm?
Câu 22: Một trong những điều kiện để Công chức được đăng ký dự thi nâng ngạch là?Câu 23: Đảng uỷ cơ sở có từ bao nhiêu uỷ viên trở lên bầu ban thường vụ?
Câu 24: Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 có hiệu lực khi nào?
Câu 25: Văn bản kiến nghị về luật, pháp lệnh phải nêu rõ?Câu 26: Công chức lãnh đạo, quản lý Bị xử lý kỷ luật chưa đến mức cách chức nhưng do yêu cầu nhiệm vụ công tác cần phải thay thế; Bị xử lý kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo hai lần trong cùng một thời hạn bổ nhiệm thì?Câu 27: Tổ chức cơ sở đảng dưới bao nhiêu đảng viên, lập chi bộ cơ sở, có các tổ đảng trực thuộC.
Câu 28: Thế nào là tham nhũng?
Câu 29: Nghị định 112 không áp dụng đối với đối tượng nào dưới đây?
Câu 30: Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật là?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *