Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 62

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh?
Câu 2: Dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND được thông qua khi nào?Câu 3: Công chức dự thi nâng ngạch phải đáp ứng một trong các điều kiện nào dưới đây?Câu 4: Đâu không phải là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân
Câu 5: Biệt phái công chức được thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây?Câu 6: Văn bản quy phạm pháp luật phải được đăng tải toàn văn trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật chậm nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày công bố hoặc ký ban hành đối với văn bản của cơ quan nhà nước ở trung ương, trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước?
Câu 7: Những trường hợp nào cấp uỷ cấp dưới phải báo cáo và được cấp uỷ cấp trên trực tiếp đồng ý mới được thực hiện?
Câu 8: Trường hợp một cơ quan được giao quy định chi tiết nhiều nội dung của một văn bản quy phạm pháp luật thì?Câu 9: Cán bộ đạt tiêu chí nào dưới đây thì được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ ?
Câu 10: Công chức lãnh đạo, quản lý luân chuyển để thực hiện quy định không được bố trí người địa phương và để thực hiện quy định không được giữ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị thì phải còn đủ thời gian công tác ít nhất ?Câu 11: Cơ quan nào giám sát việc phát hiện và xử lý tham nhũng?
Câu 12: Chính quyền địa phương ở đô thị gồm?Câu 13: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 đặt ra chỉ tiêu về tỉ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội là:
Câu 14: THẩm quyền quyết định về chiến tranh và hòa bình là
Câu 15: Nghị quyết 26 có bao nhiêu nhiệm vụ, giải pháp?
Câu 16: Trong các cơ quan nào dưới đây có đơn vị chuyên trách về chống tham nhũng?
Câu 17: Thẩm quyền công bố nghị quyết của Quốc hội, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội là?Câu 18: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định việc giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh
Câu 19: Nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND do Chủ tịch Hội đồng nhân dân?Câu 20: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, đối tượng nào sau đây được ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức được và được cộng điểm ưu tiên 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2?
Câu 21: Quốc hội bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan khác do Quốc hội thành lập trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội theo đề nghị của cơ quan nào?
Câu 22: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ, nội dung thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan sử dụng công chức?
Câu 23: Theo quan điểm của Nghị quyết 26 công tác cán bộ là?Câu 24: Tỉnh miền núi, vùng cao có từ năm trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 25: Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình?Câu 26: Thẩm quyền thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia?
Câu 27: Thời gian tập sự không được tính vào?Câu 28: Câu nói nào sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về phong cách làm việc của cán bộ dân vận ?
Câu 29: Đối với người đã nghỉ việc, nghỉ hưu mà giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Quốc hội phê chuẩn thì thẩm quyền xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 30: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng đối với Vi phạm quy định về quy chế tập trung dân chủ, quy định về tuyên truyền, phát ngôn, quy định về bảo vệ chính trị nội bộ ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *