Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 63

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của ai, Quốc hội quyết định họp kín?Câu 2: Một trong những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện các đột phá chiến lược của giai đoạn 2016 – 2020 ?
Câu 3: Thành phố trực thuộc trung ương có từ một triệu dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 4: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thẩm quyền Bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận?
Câu 5: Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ sau đây:Câu 6: Ủy ban nhân dân các cấp được ban hành hình thức văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 7: Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương?
Câu 8: Văn bản kiến nghị về luật, pháp lệnh phải nêu rõ?Câu 9: Trong trường hợp các quyết định của Chính phủ được biểu quyết ngang nhau thì thực hiện như thế nào?Câu 10: Nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ?
Câu 11: Viên chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc trường hợp Không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở bằng văn bản thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 12: Thẩm quyền Quyết định việc thành lập, sáp nhập, giải thể cơ quan thuộc Chính phủ
Câu 13: Đâu không phải là Nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Câu 14: Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết để quy định những vấn đề nào dưới đây?
Câu 15: Người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến lĩnh vực nào dưới đây không phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác?
Câu 16: UBND cấp tỉnh, huyện, xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 17: Theo Luật Cán bộ, công chức, đâu không phải là hình thức kỷ luật đối với công chức?
Câu 18: Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp trung ương là bao nhiêu phần trăm?
Câu 19: Theo Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chủ thể góp ý là?
Câu 20: Quốc hội họp bất thường khi nào?Câu 21: Có bao nhiêu Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII?
Câu 22: Cấp ủy cơ sở muốn triệu tập đại hội bất thường, cần bảo đảm yêu cầu, điều kiện nào?
Câu 23: Cơ quan nào chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trình hoặc cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền ban hành văn bản về tiến độ soạn thảo, chất lượng dự án, dự thảo văn bản được phân công soạn thảo?Câu 24: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới tối thiểu bao nhiêu phần trăm trong đó ít nhất 10% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.?
Câu 25: Quyết định triệu tập kỳ họp và dự kiến chương trình kỳ họp Hội đồng nhân dân được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ
Câu 26: Cơ quan nào thực hiện chế độ thông báo tình hình của địa phương cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tổ chức này về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương?
Câu 27: Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên tính như thế nào?
Câu 28: Cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết?Câu 29: Thời hạn thực hiện việc giải trình (đối với nội dung không phức tạp) không quá bao nhiêu ngày, kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình?
Câu 30: Nhà nước, xã hội phát triển văn học, nghệ thuật nhằm?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *