Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 70

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Trường hợp người tập sự nghỉ ốm đau hoặc có lý do chính đáng dưới 14 ngày mà được người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi người được tuyển dụng vào công chức đang thực hiện chế độ tập sự đồng ý thì thời gian này?Câu 2: Lĩnh vực nào sau đây không thuộc chức năng của Ban Dân vận các cấp?
Câu 3: Điều lệ Đảng hiện hành quy định giữa 2 kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh là?
Câu 4: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì Ủy ban nhân dân phường làm việc theo chế độ nào?Câu 5: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ “ngạch” được hiểu là:
Câu 6: Hành vi nào dưới đây do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện không phải là hành vi tham nhũng?
Câu 7: Người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được làm những việc nào dưới đây?
Câu 8: Nghị định 112/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ khi nào?Câu 9: Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội được mời tham dự phiên họp? Đáp án CCâu 10: Công chức được cử biệt phái chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức nào?Câu 11: Câu 45. Nội dung nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội
Câu 12: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 13: Theo Hiến pháp 2013, Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của?Câu 14: Trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới theo Nghị quyết 76/NQ-CP là?
Câu 15: Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện là bao nhiêu phần trăm?
Câu 16: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ văn bản trái pháp luật của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã? Đáp án D
Câu 17: Quyết định đình chỉ việc thi hành, quyết định xử lý văn bản quy phạm pháp luật phải đăng Công báo, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất là bao nhiêu ngày kể từ ngày ra quyết định?
Câu 18: Trách nhiệm đánh giá công chứcCâu 19: Hội đồng nhân dân quyết định áp dụng một trong các hình thức biểu quyết nào dưới đây?Câu 20: Nhũng nhiễu là?Câu 21: Nội dung nào sau đây không thuộc quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Câu 22: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách quận, phường trực thuộc theo quy định của Luật Đầu tư công?
Câu 23: Trường hợp vụ việc có liên quan đến nhiều người, có tang vật, phương tiện cần giám định hoặc có tình tiết phức tạp khác cần thời gian để làm rõ thêm thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật ra quyết định kéo dài thời hạn xử lý kỷ luật, nhưng không quá bao nhiêu ngày?Câu 24: Tổ chức nào sau đây không phải là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ?
Câu 25: Việc phân cấp cho cho chính quyền địa phương được quy định trong văn bản nào của cơ quan nhà nước phân cấpCâu 26: Số lượng Phó chủ tịch của UBND cấp xã là? Đáp án ACâu 27: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 28: Hệ thống tổ chức Ban dân vận của Đảng có ở mấy cấp?
Câu 29: Thẩm quyền bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước trái với pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Câu 30: Đến năm 2030, Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tổng cục, cục, vụ, phòng và tương đương ở Trung ương bao nhiêu phần trăm dưới 40 tuổi đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *