Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 82

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Báo cáo thẩm địnhdự thảo quyết định của UBND cấp huyện phải được gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Phòng Tư pháp nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định?
Câu 2: Theo Điều lệ Đảng, đảng viên có mấy nhiệm vụ chính?
Câu 3: Thẩm quyền giải tán Hội đồng nhân dân cấp tỉnh?Câu 4: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương làCâu 5: Về Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Đại hội XIII đánh giá lĩnh vực nào dưới đây chưa trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội?
Câu 6: Đến năm 2025, mức độ hài lòng về giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 7: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì thời gian thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bao nhiêu phút?
Câu 8: Mục tiêu được nêu trong Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” là mục tiêu nào sau đây?
Câu 9: Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
Câu 10: Miễn nhiệm là?Câu 11: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tuổi thọ trung bình đạt khoảng bao nhiêu tuổi?
Câu 12: Theo quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội, chủ thể giám sát và phản biện xã hội là?
Câu 13: Theo Luật Cán bộ, công chức thì đáp án nào dưới đây là đúng?Câu 14: Tính chất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là gì?
Câu 15: Số lượng phó chủ tịch UBND cấp huyện là?Câu 16: Cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện
Câu 17: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì Chủ tịch quận chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của?
Câu 18: Chính phủ ban hành nghị định để quy định?Câu 19: Đạo đức của cán bộ, công chức trong hoạt động công vụ?Câu 20: Hội đồng nhân dân các cấp được ban hành hình thức văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 21: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Trưởng ban của Hội đồng nhân dân Thành phố?
Câu 22: Tổ chức nào sau đây là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp Trung ương?
Câu 23: Phiên họp của Chính phủ chỉ được tiến hành khi nào?Câu 24: Theo Hiến pháp 2013 thì cơ nào phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân động viên Nhân dân cùng Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.
Câu 25: Đối tượng nào dưới đây thuộc diện luân chuyển?
Câu 26: Việc bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào?
Câu 27: Trong thời gian 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành, nếu công chức không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật thì ?Câu 28: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là:
Câu 29: Cơ quan nào có thẩm quyền ban hành pháp lệnh
Câu 30: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp nào?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *