Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 95

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ được xếp loại chất lượng theo các mức nào?Câu 2: Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là bao nhiêu năm?
Câu 3: . Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 26 thì đến năm bao nhiêu Cơ bản bố trí bí thư cấp uỷ cấp tỉnh không là người địa phương và hoàn thành ở cấp huyện; đồng thời khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khácCâu 4: Thẩm quyền điều động công chức?Câu 5: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính cấp tỉnh loại?
Câu 6: Trong thời gian tạm giữ, tạm giam hoặc được cho tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú mà không thể tiếp tục đi làm để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử hoặc tạm đình chỉ công tác mà chưa bị xem xét xử lý kỷ luật thì?Câu 7: Thẩm quyền kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của bộ, cơ quan ngang bộ, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên?
Câu 8: Trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, không có văn bản nào dưới đây (luật mới)?Câu 9: hình thức hạ bậc lương chỉ áp dụng đối với? (Luật mới)Câu 10: Chức danh nào dưới đây là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.
Câu 11: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả đánh giá công chức theo quý, tháng hoặc tuần là căn cứ để thực hiện đánh giá công chức vào thời điểm nào?
Câu 12: Thời gian tập sự của công chức có được tính vào thời gian xét nâng bậc lương hay không?
Câu 13: Cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của công chức trong thời gian được cử biệt phái?Câu 14: Một trong những nội dung cơ bản về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Câu 15: Theo mục tiêu tổng quát của Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì phấn đấu đến khi nào, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa?
Câu 16: Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng đối với hành vi không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 17: Việc đánh giá, xếp loại chất lượng cấp phó của người đứng đầu và công chức thuộc quyền quản lý do ai thực hiện ?Câu 18: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện gồm?
Câu 19: Hội đồng nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất khi nào?Câu 20: Thẩm quyền Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội của đất nước?
Câu 21: Thời hiệu xử lý kỷ luật 02 năm áp dụng đối với hành vi nào? (Luật mới)Câu 22: Biệt phái là?Câu 23: Theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ; cán bộ, công chức, viên chức khi chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng phải kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ) bao nhiêu tháng trở lên?
Câu 24: Đảng cộng sản Việt nam lấy chủ nghĩa và tư tưởng nào làm nền tảng tư tưởng?Câu 25: Đâu không phải là nguyên tắc trong quản lý cán bộ, công chức
Câu 26: Theo Nghị quyết 76/NQ-CP thì cơ quan nào Hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch cải cách hành chính hàng năm.
Câu 27: Một trong các tiêu chí xếp loại chất lượng công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không hoàn thành nhiệm vụ theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ?
Câu 28: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả xếp loại chất lượng Công chức không được sử dụng để:
Câu 29: Đảng viên xin ra khỏi Đảng do cơ quan nào quyết định?
Câu 30: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *