Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 125

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Công chức được đề nghị bổ nhiệm vào chức vụ lãnh đạo, quản lý mà thời hạn mỗi lần bổ nhiệm dưới 05 năm theo quy định của pháp luật chuyên ngành và của cơ quan có thẩm quyền thì tuổi bổ nhiệm phải?Câu 2: Thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh là của ai?Câu 3: Chính phủ Xây dựng và trình cơ quan nào quyết định các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền con người, quyền công dân?
Câu 4: Theo quy định hiện hành, số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh loại II và loại III có?
Câu 5: Hoạt động nào không nằm trong nội dung quản lý công chức?
Câu 6: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Xác định phương án sai về thời điểm đánh giá công chức?
Câu 7: Thẩm quyền Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường?
Câu 8: Nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ?
Câu 9: Nguyên tắc cơ bản của sử dụng dữ liệu và thông tin thống kê gồm?
Câu 10: Thẩm quyền Thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh trước khi trình Chính phủ phê duyệt?
Câu 11: Chi cục thống kê có từ 4 công chức trở xuống thì có mấy phó chi cục trưởng?
Câu 12: Câu 32 Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được phân thành mấy loại?Câu 13: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Nội dung đánh giá về “Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ” là một trong những nội dung đánh giá của công chức nào?
Câu 14: Theo Hiến pháp 2013 thì tội nào là nặng nhấtCâu 15: Ủy ban nhân dân họp thường kỳ mỗi tháng mấy lần?Câu 16: Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm pháp luật đang trong thời gian xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đang trong thời gian bị điều tra, truy tố, xét xử mà đến tuổi nghỉ hưu thì ?Câu 17: Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn?Câu 18: Các quyết định của Chính phủ phải được?
Câu 19: Trước khi ban hành Hiến pháp 2013 thì Nhà nước ta đã có những bản Hiến pháp nào?Câu 20: Chọn đáp án đúngCâu 21: Theo Luật tổ chức chính quyền địa phương hiện hành, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh gồm:
Câu 22: Cán bộ, công chức được miễn trách nhiệm trong các trường hợp nàoCâu 23: Viên chức quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức mà tái phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 24: Tổng cục Thống kê được tổ chức như thế nào?
Câu 25: Quốc hội có các chức năng cơ bản nào dưới đây
Câu 26: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh trình Quốc hội là
Câu 27: Nghị định 138/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ?Câu 28: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Hội đồng nhân dân biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết, đề án, báo cáo bằng cách
Câu 29: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân quyết định sửa đổi, bổ sung chương trình kỳ họp đã được thông qua theo đề nghị của
Câu 30: Chi cục Thống kê cấp huyện có nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *