Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 139

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Việc ủy quyền phải được thể hiện bằng?Câu 2: Thi nâng ngạch đối với công chức nhằm mục đích để?
Câu 3: Số lượng phó chủ tịch của UBND cấp tỉnh là?Câu 4: Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi?Câu 5: Thẩm quyền thành lập Kiểm toán nhà nước?
Câu 6: Chức danh nào dưới đây bắt buộc phải là đại biểu Quốc hội?
Câu 7: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, quyết định tuyển dụng công chức bị hủy bỏ trong trường hợp nào?
Câu 8: Hệ thống thông tin thống kê cấp huyện gồm?
Câu 9: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Trong nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định triệu tập kỳ họp thường lệ trước ngày khai mạc kỳ họp chậm nhất là
Câu 10: Hành vi nào không bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước?
Câu 11: Hội đồng nhân dân miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân theo đề nghị của?Câu 12: Cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương làCâu 13: Cán bộ, công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền
Câu 14: Cơ quan nào thống nhất quản lý nhà nước về thống kê?
Câu 15: Bộ và cơ quan ngang Bộ có mấy nhóm nhiệm vụ, quyền hạn?
Câu 16: Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội phải được?Câu 17: Thời hạn xử lý kỷ luật CBCC trường hợp không có tình tiết phức tạp là bao nhiêu ngày (Luật mới)Câu 18: Theo Luật THống kê thì Hệ thống thông tin thống kê quốc gia phản ánh?
Câu 19: Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý?Câu 20: Viên chức quản lý có hành vi vi phạm thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?Câu 21: Điều tra viên thống kê không có các nghĩa vụ nào dưới đây?
Câu 22: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Việc chấp nhận đại biểu Hội đồng nhân dân thôi làm nhiệm vụ đại biểu do
Câu 23: Hội đồng nhân dân họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất khi nào?Câu 24: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầu trong số đại biểu Quốc hội.
Câu 25: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo bao nhiêu mức?
Câu 26: Cơ quan nào thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác và phục vụ các hoạt động của bộ; giúp Bộ trưởng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các tổ chức, đơn vị thuộc bộ thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của bộ; kiểm soát thủ tục hành chính, tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của trung ương theo quy định của pháp luật.? (NĐ 92/2017 sửa đổi NĐ 136)
Câu 27: Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện được mời tham dự phiên họp?
Câu 28: Đâu không phải là quyền của Tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê không?
Câu 29: Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
Câu 30: Tỉnh miền núi, vùng cao có trên năm trăm nghìn dân thì cứ thêm bao nhiêu nghìn dân được bầu thêm một đại biểu?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *