Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 25

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân có nhất thiết là đại biểu Hội đồng nhân dân không?
Câu 2: Chính phủ trình cơ nào quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh.Câu 3: Từ khi thành lập nước đến nay, nước ta đã có mấy bản Hiến pháp?Câu 4: Thành phố trực thuộc trung ương có từ một triệu dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 5: Ủy ban nhân dân tỉnh gồm?
Câu 6: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầuCâu 7: Cán bộ phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì ?Câu 8: Trường hợp người bị kiểm điểm là công chức cấp xã thì thành phần dự họp kiểm điểm là?Câu 9: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Hội đồng nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây
Câu 10: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương được mời tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân và được mời tham dự hội nghị Ủy ban nhân dân cùng cấp khi nào?
Câu 11: Tổng cục Thống kê có Tổng cục trưởng và không quá bao nhiêu Phó Tổng cục trưởng.
Câu 12: Các trường hợp chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gồm?
Câu 13: Đâu không phải là nội dung đánh giá công chức?
Câu 14: Chính quyền địa phương ở đô thị gồm?Câu 15: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì hình thức thi nâng ngạch công chức bao gồm các nội dung nào?
Câu 16: Cục Thống kê có Cục trưởng và không quá bao nhiêu Phó Cục trưởng?
Câu 17: Theo Hiến pháp 2013 thì Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do?
Câu 18: Thẩm quyền Quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh?
Câu 19: Chức danh nào dưới đây là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại.
Câu 20: Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp nào dưới đây?
Câu 21: Theo Luật Cán bộ, công chức thì đáp án nào dưới đây là đúng?Câu 22: Theo Hiến pháp 2013 thì Cơ quan nào Thống nhất quản lý nền hành chính quốc gia?
Câu 23: Theo Hiến pháp 2013 thì chức năng nào không phải của Chính phủ?
Câu 24: Thẩm quyền quyết định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
Câu 25: Chính phủ mời Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị – xã hội tham dự phiên họp của Chính phủ khi nào?
Câu 26: Việc xem xét từ chức đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý được thực hiện trong các trường hợp nào dưới đây? nhiệm vụ được giao hoặc vị trí công tác không phù hợp;
Câu 27: Hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh gồm?
Câu 28: Trong trường hợp Hội đồng nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân thì việc bãi nhiệm phải được bao nhiêu tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân biểu quyết tán thành?Câu 29: Thẩm quyền chỉ đạo việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập?Câu 30: Một trong những tiêu chí để thành lập Chi cục thuộc cục thuộc bộ là? (Mới theo NĐ 101/2020)
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *