Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 26

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Viên chức nghiện ma túy có xác nhận của cơ sở y tế hoặc thông báo của cơ quan có thẩm quyền thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 2: Thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh; đặt tên, đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh; giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Câu 3: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân?Câu 4: Chính phủ làm việc?Câu 5: Kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân do ai triệu tập.Câu 6: Cơ quan nào có trách nhiệm Hướng dẫn, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.
Câu 7: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định điều tra thống kê ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia gồm?
Câu 8: Cơ quan Cục Thống kê gồm bao nhiêu phòng?
Câu 9: Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức hạ bậc lương mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?Câu 10: Tỉnh miền núi, vùng cao có trên năm trăm nghìn dân thì cứ thêm bao nhiêu nghìn dân được bầu thêm một đại biểu?
Câu 11: HĐND họp kín trong trường hợp nào?Câu 12: Chi cục Thống kê cấp huyện quản lý và thực hiện công bố, cung cấp thông tin thống kê kinh tế – xã hội thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê nào?
Câu 13: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Xác định phương án sai về thời điểm đánh giá công chức?
Câu 14: Nghị định 112/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ khi nào?Câu 15: Hành vi nào không bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước?
Câu 16: Đâu là Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dânCâu 17: Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng thuộc trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công mà không có lý do chính đáng thì bị áp dụng hình thức kỷ luật nào?
Câu 18: Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định một trong những việc cán bộ, công chức không được làm liên quan đến bí mật nhà nước?
Câu 19: Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo trong các trường hợp nào dưới đây?
Câu 20: Đâu không phải là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ
Câu 21: Tỉnh không thuộc miền núi, vùng cao có từ một triệu dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 22: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Cơ quan quyết định và công bố ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong trường hợp giải tán Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã là
Câu 23: Đối tượng nào dưới đây được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 thi tuyển , xét tuyển công chức?Câu 24: Phương thức tuyển dụng công chức gồm
Câu 25: Chính phủ họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất trong trường hợp nào?Câu 26: Theo Hiến pháp năm 2013 thì Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xây dựng nền kinh tế như thế nào?
Câu 27: Những người nào không được đăng ký dự tuyển công chứcCâu 28: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn là?Câu 29: Theo Luật Thống kê thì Hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh phản ánh?
Câu 30: Nội dung nào dưới đây không thuộc nội dung Tổng cục Thống kê Trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *