Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 74

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Cơ quan, tổ chức nào có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của công chức trong thời gian được cử biệt phái?Câu 2: Chi cục thuộc cục thuộc bộ có từ 04 phòng trở lên được bố trí không quá bao nhiêu cấp phó? (Mới theo NĐ 101/2020)Câu 3: Đối với nâng ngạch từ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đươn, thì yêu cầu về thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ đạt ở mức nào dưới đây?Câu 4: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì hình thức thi nâng ngạch công chức bao gồm các nội dung nào?
Câu 5: Theo Luật Thống kê thì Số liệu thống kê sơ bộ là?
Câu 6: Theo Hiến pháp 2013, Việc khám xét chỗ ở do?
Câu 7: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh trình Quốc hội là
Câu 8: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong phạm vi phụ trách mà không có biện pháp ngán chặn đối với hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng ; thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 9: Thẩm quyền quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh?
Câu 10: Hệ thống thông tin thống kê cấp tỉnh gồm?
Câu 11: Các trường hợp nào dưới đây cán bộ, công chức, viên chức được miễn trách nhiệm kỷ luật?
Câu 12: Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là?Câu 13: Phương thức tuyển dụng công chức gồm
Câu 14: Không thực hiện biệt phái công chức nữ trường hợp nào?Câu 15: Hội đồng nhân dân họp mỗi năm mấy kỳCâu 16: Công chức luân chuyển đến vị trí công tác khác mà phụ cấp chức vụ mới thấp hơn phụ cấp chức vụ đảm nhiệm trước khi luân chuyển thì?Câu 17: Văn phòng Tổng cục Thống kê được tổ chức bao nhiêu phòng?
Câu 18: Có bao nhiêu tổ chức là tổ chức sự nghiệp?
Câu 19: Nguyên tắc nào không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 20: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện trong trường hợp nào (luật mới) Đáp án D
Câu 21: Trường hợp viên chức có hành vi vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị Tòa án kết án về hành vi tham nhũng thì trình tự xử lý kỷ luật như thế nào?Câu 22: Theo Luật Thống kê thì Hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành gồm?
Câu 23: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Tham mưu, giúp Chính phủ xây dựng đề án thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh trình Quốc hội là
Câu 24: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm?Câu 25: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì Hội đồng thi nâng ngạch công chức phải thông báo kết quả thi nâng ngạch cho cơ quan quản lý công chức về điểm thi của công chức dự thi nâng ngạch để thông báo cho công chức dự thi được biết trong thời hạn nào?
Câu 26: Nghị định 112 không áp dụng đối với đối tượng nào dưới đây?
Câu 27: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Công chức được xét nâng ngạch phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nào sau đây?
Câu 28: Đâu không phải là Nguyên tắc cơ bản của hoạt động thống kê ngoài thống kê nhà nước gồm?
Câu 29: Chi cục Thống kê quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chi cục Thống kê khu vực là cơ quan thuộc:
Câu 30: Việc thi nâng ngạch, xét nâng ngạch phải bảo đảm nguyên tắc?Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *