Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức tổng cục thống kê số 75

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức tổng cục thống kê môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ Tài liệu ôn thi Tổng cục Thống kê đầy đủ 2 vòng có đáp án. Các bạn có thể tham khảo tài liệu từng vòng theo link bên dưới:

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với cán bộ?
Câu 2: Tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê có các quyền nào dưới đây?
Câu 3: Chính phủ họp thường kỳ mỗi tháng mấy phiên?Câu 4: Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của ngạch tuyển dụng tương ứng với trình độ đào tạo trong các trường hợp nào dưới đây?
Câu 5: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), thời hiệu xử lý kỷ luật là:
Câu 6: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được từ chức nếu thuộc một trong các trường hợp nào dưới đây?Câu 7: Công dân đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
Câu 8: Thẩm quyền quyết định biên chế công chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cấp tỉnh?Câu 9: Việc bố trí, phân công công tác cho công chức phải như thế nào?Câu 10: cơ quan hành chính nhà nước cấp trên có thể ủy quyền cho? (Luật mới)Câu 11: Hành vi nào không bị nghiêm cấm trong hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê nhà nước?
Câu 12: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Hội đồng nhân dân huyện có nhiệm vụ, quyền hạn nào sau đây
Câu 13: Theo Luật Thống kê thì cơ quan tiến hành điều tra thống kê có bao nhiêu trách nhiệm?
Câu 14: Theo Hiến pháp 2013 thì Tỉnh chia thành?Câu 15: Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam như thế nào?Câu 16: Theo Luật Thống kê thì Thông tin thống kê trong hệ thống thông tin thống kê quốc gia gồm?
Câu 17: Thẩm quyền công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh
Câu 18: Các quyết định của Chính phủ phải được?
Câu 19: Theo Luật Thống kê thì Hệ thống thông tin thống kê bộ, ngành phản ánh?
Câu 20: Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là?Câu 21: Việc phân quyền cho mỗi cấp chính quyền địa phương phải được quy định trong?Câu 22: Nâng ngạch công chức được thực hiện thông quaCâu 23: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Ai là người ban hành quy chế đánh giá công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình?
Câu 24: Hội đồng nhân dân huyện thành lập?Câu 25: Phòng có từ bao nhiêu công chức trở lên có Trưởng phòng và 2 Phó Trưởng phòng?
Câu 26: Chọn đáp án đúngCâu 27: Theo Luật Thống kê thì Chỉ tiêu thống kê?
Câu 28: Theo Hiến pháp 2013 thì Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước cơ quan nào?
Câu 29: Nội dung nào không thuộc nội dung đánh giá cán bộ theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức 2019?
Câu 30: Chi cục Thống kê cấp huyện Tổng hợp các báo cáo thống kê và báo cáo kết quả điều tra thống kê do cơ quan nào cung cấp?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *