Uncategorized

Đề thi trắc nghiệm môn kiến thức chung ôn thi công chức TP Hà Nội số 40

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 150 đề thi công chức Hà Nội môn kiến thức chung miễn phí có đáp án.

Các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp, chọn lọc từ bộ Tài liệu ôn thi công chức Hà Nội có đáp án.

Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 60 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Theo Hiến pháp 2013 thì:Câu 2: Chủ tịch UBND được bầuCâu 3: Luân chuyển là?Câu 4: Một trong những quan điểm về cải cách hành chính theo Nghị quyết 76/NQ-CP là?
Câu 5: Đâu không phải là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ
Câu 6: Một trong những tiêu chí bắt buộc Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt được thì xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ?
Câu 7: Chủ tịch nước có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?
Câu 8: Theo quan điểm của Nghị quyết 76/NQ-CP thì Cải cách hành chính phải lấy ai làm trung tâm?
Câu 9: Theo Hiến pháp 2013 thì Nhà nước và xã hội tạo môi trường xây dựng con người Việt Nam như thế nào?
Câu 10: Công chức không có nghĩa vụ nào dưới đây khi thực thi công vụ?
Câu 11: Theo Nghị định số 138/2020-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức thì thời gian thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bao nhiêu phút?
Câu 12: Có bao nhiêu loại văn bản hành chính được quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ?
Câu 13: Tỉnh miền núi, vùng cao có trên năm trăm nghìn dân thì cứ thêm bao nhiêu nghìn dân được bầu thêm một đại biểu?
Câu 14: Đối với hồ sơ, tài liệu xây dựng cơ bản thì thời hạn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan là?
Câu 15: Kết quả hệ thống hóa văn bản phải được công bố chậm nhất là?
Câu 16: Đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm bao nhiêu nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).
Câu 17: Công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng được?
Câu 18: Cơ quan nào thực hiện chế độ thông báo tình hình của địa phương cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các tổ chức này về xây dựng chính quyền và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương?
Câu 19: Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình
Câu 20: Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải căn cứ vào?Câu 21: Hành vi nào dưới đây không bị nghiêm cấm theo Luật Phòng, chống tham nhũng? Đáp án D
Câu 22: Thẩm quyền Đình chỉ việc thi hành văn bản trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã? Đáp án D
Câu 23: Trường hợp cần quy định Tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương thì Quốc hội ban hành loại văn bản nào?
Câu 24: Trường hợp công chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm mà chưa có quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của cấp có thẩm quyền thì?
Câu 25: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo bao nhiêu mức?
Câu 26: Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có quyền Yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai cung cấp, bổ sung thông tin có liên quan, giải trình khi có biến động tăng về tài sản, thu nhập từ?Câu 27: Khi cần hướng dẫn một số vấn đề cần thiết trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ban hành loại văn bản gì?
Câu 28: Công chức không có quyền nào dưới đây?
Câu 29: Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi tham nhũng?
Câu 30: Người bị buộc tội được coi là không có tội cho đến khi?
Câu 31: Trường hợp người bị kiểm điểm là công chức cấp xã thì thành phần dự họp kiểm điểm là?
Câu 32: Câu 144 Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Kết quả xếp loại chất lượng công chức được sử dụng như thế nào?
Câu 33: Đối với các hình thức văn bản được bố cục theo phần, chương, mục, tiểu mục, điều thì?
Câu 34: Đến năm 2030 thì Mức độ hài lòng của người dân về cung cấp dịch vụ y tế, giáo dục công lập đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 35: Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành là?
Câu 36: Quốc hội có các chức năng cơ bản nào dưới đây
Câu 37: Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13/8/2020 của Chính phủ, quy định công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ?
Câu 38: Văn bản nào dưới đây không có tên loại văn bản?
Câu 39: Đến năm 2025, Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 40: Cán bộ, công chức bị khiển trách hoặc cảnh cáo thì thời gian nâng lương bị kéo dài mấy tháng?
Câu 41: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định:
Câu 42: Cách viết hoa đối với tên các ngày trong tuần và tháng trong năm?
Câu 43: Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định việc xử lý tài sản tham nhũng như thế nào?
Câu 44: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý không được từ chức nếu thuộc một trong các trường hợp nào dưới đây?Câu 45: Bãi nhiệm là? .
Câu 46: Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Ý thức tổ chức kỷ luật ?
Câu 47: Văn bản nào dưới đây có hiệu lực pháp lý cao nhất
Câu 48: Thẩm quyền tổ chức thẩm định đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cùng cấp trình ?Câu 49: Cơ quan nào có quyền quyết định biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp.
Câu 50: Công chức lãnh đạo, quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm,Trường hợp tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác, cấp có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì?Câu 51: Đến năm 2030, bao nhiêu phần trăm hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý.
Câu 52: Địa danh ghi trên văn bản do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành là?
Câu 53: Vụ lợi là?
Câu 54: Tỉnh miền núi, vùng cao có từ năm trăm nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 55: Hiến pháp 2013 gồm bao nhiêu chương, điều?
Câu 56: Câu 1 Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ?
Câu 57: Cơ quan nào là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt NamCâu 58: Thẩm quyền Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế – xã hội của đất nước?
Câu 59: Những người nào có nghĩa vụ kê khai tài sản?
Câu 60: Nội dung nào sau đây không thuộc quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *