Uncategorized

Đề trắc nghiệm luật hiến pháp có đáp án số 49

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 50 đề thi luật hiến pháp 2013 miễn phí có đáp án trên website.

Bộ đề thi thử luật Hiến pháp này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ “178 câu hỏi luật hiến pháp có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có?Câu 2: Quốc hội quyết định họp kín trong trường hợp nào?Câu 3: Theo Hiến pháp 2013 thì tất cả quyền lực nhà nước thuộc về ai?Câu 4: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan nào?
Câu 5: Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc nào?
Câu 6: Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế?Câu 7: Các thành phần kinh tế đều là ?Câu 8: Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp nào ?Câu 9: Quyền lực nhà nươc làCâu 10: Theo Hiến pháp 2013 thì đối tượng nào dưới đây có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình?Câu 11: Nền kinh tế Việt Nam làCâu 12: Theo Hỉến pháp năm 2013, ai có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam?
Câu 13: Cơ quan nào có thẩm quyền Quyết định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Câu 14: Chọn Đáp án: đúngCâu 15: Theo Hiến pháp năm 2013, tổ chức nào là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân?
Câu 16: Hiến pháp là?Câu 17: Theo Hiến pháp năm 2013, Quốc hội quyết định thành lập, bãi bỏ cơ quan nào?
Câu 18: Chủ tịch nước do cơ quan nào bầu trong số đại biểu Quốc hội.
Câu 19: Thẩm quyền công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh là của ai?
Câu 20: Hiến pháp 2013 gồm?Câu 21: Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội phải được?Câu 22: Trong trường hợp đặc biệt, nếu được ít nhất bao nhiêu tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Câu 23: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào có quyền quyết định trưng cầu ý dân?
Câu 24: Nhà nước thực hiện chính sách?Câu 25: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp củaCâu 26: Quốc hội có các chức năng cơ bản nào dưới đây
Câu 27: Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền chất vấn?Câu 28: Cơ quan nào là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam?
Câu 29: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền làm chủ của nhân dân được tổ chức nào bảo đảm?
Câu 30: Theo Hiến pháp năm 2013, cơ quan nào quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *