Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 1

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Chính quyền địa phương ở phường tại Thành phố Hồ Chí Minh là?
Câu 2: Người kê khai tài sản, thu nhập phải có nghĩa vụ gì?
Câu 3: Tỉnh không thuộc miền núi, vùng cao có trên một triệu dân thì cứ thêm bảy mươi nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá ba nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 4: Theo Luật cán bộ, công chức, việc nâng ngạch công chức phải căn cứ vào?
Câu 5: Cơ qua nào chuẩn bị ý kiến của Chính phủ đối với đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh không do Chính phủ trình và kiến nghị về luật, pháp lệnh để Chính phủ thảo luậnCâu 6: Chọn đáp án đúngCâu 7: Huyện không thuộc miền núi, vùng cao, hải đảo có trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười lăm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không quá bao nhiêu đại biểuHĐND?
Câu 8: Đơn vị hành chính của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm?
Câu 9: Nội dung nào sau đây là định hướng phát triển đất nước 10 năm 2021-2030 đã được Đại hội biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định?
Câu 10: Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030 đặt ra chỉ tiêu về nợ công là:
Câu 11: Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội được ban hành hành từ năm nào?
Câu 12: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 13: Đâu không phải là nguyên tắc trong thi hành công vụ theo quy định của Luật cán bộ, công chức năm 2008?
Câu 14: Một trong những nhóm giải pháp phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2030 là:
Câu 15: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt?Câu 16: Theo Hiến pháp 2013 thì Đất đai là?
Câu 17: Nghị định 138/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ?Câu 18: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày Ủy ban nhân dân họp, cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo quyết định của UBND cấp huyện phải gửi hồ sơ dự thảo quyết định đến Phòng Tư pháp để thẩm định?
Câu 19: Số lượng Phó chủ tịch của UBND cấp xã là? Đáp án ACâu 20: Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm lần đầu đã bị xử lý kỷ luật mà trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày quyết định xử lý kỷ luật có hiệu lực có cùng hành vi vi phạm thì bị coi là?Câu 21: Điều lệ Đảng hiện hành quy định giữa 2 kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh là?
Câu 22: Quốc hội ban hành văn bản QPPL loại nào để quy định Chính sách cơ bản về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, công nghệ, môi trường; Quốc phòng, an ninh quốc gia; Chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Nhà nước?
Câu 23: Đối tượng nào dưới đây thuộc diện luân chuyển?
Câu 24: Thẩm quyền biệt phái công chức được quy định như thế nào?Câu 25: Xã (hoặc thị trấn) miền núi, vùng cao và hải đảo có từ hai nghìn dân trở xuống được bầu bao nhiêu đại biểu HĐND?
Câu 26: Thẩm quyền quyết định số lượng và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của Chính phủ?
Câu 27: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường là?
Câu 28: Theo Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam thì Đại hội thực hiện nhiệm vụ nào dưới đây?
Câu 29: Dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện phải được cơ quan nào thẩm tra trước khi trình Hội đồng nhân dân?
Câu 30: Viên chức không giữ chức vụ quản lý có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo đánh giá của cấp có thẩm quyền, thì xếp loại chất lượng ở mức nào ?3 thoughts on “Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 1

  • Tháng Chín 8, 2022 at 6:14 chiều
    Permalink

    Giúp viên chức Hiểu biết về luật và các quy định

    Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *