Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 192

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Chính quyền địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh là ?
Câu 2: Ủy ban nhân dân họp họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất trong các trường hợp sau đây?
Câu 3: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì cơ quan nào có trách nhiệm thẩm định dự thảo quyết định của Ủy ban nhân dân quận trước khi trình?
Câu 4: Cán bộ đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?
Câu 5: Nâng ngạch công chức được thực hiện thông qua (luật mới)Câu 6: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới bao nhiêu phần trăm?
Câu 7: Theo mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 26 thì đến năm bao nhiêu Hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quảCâu 8: Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng nhân dân là?Câu 9: Trong thời gian tạm giữ, tạm giam hoặc được cho tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú mà không thể tiếp tục đi làm để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử hoặc tạm đình chỉ công tác mà chưa bị xem xét xử lý kỷ luật thì?Câu 10: Theo Nghị định số 33/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/QH14 thì Chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách tại các Ban thuộc Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gồm?
Câu 11: Quốc hội họp bất thường khi nào?Câu 12: Nội dung nào dưới đây thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong tổ chức thi hành Hiến pháp và pháp luậtCâu 13: Đến năm 2025, Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tối thiểu bao nhiêu phần trăm?
Câu 14: Chính phủ thực hiện việc phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương theo quy định nào?Câu 15: Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi tham nhũng?
Câu 16: Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo các mức như thế nào?Câu 17: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì cơ quan nào có thẩm quyền Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện?
Câu 18: Hạn chế, yếu kém về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng của giai đoạn 2016 – 2020 là ?
Câu 19: Đến năm 2025, có tối thiểu bao nhiêu phần trăm đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên?
Câu 20: Đâu không phải là Quyền của cán bộ, công chức được bảo đảm các điều kiện thi hành công vụ
Câu 21: Chính phủ họp thường kỳ mỗi tháng mấy phiên?Câu 22: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019). Mức đánh giá nào sau đây không phải là mức đánh giá công chức?
Câu 23: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 kết thúc nhiệm vụ vào?
Câu 24: HĐND, UBND cấp nào có cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động theo quy định của pháp luật?
Câu 25: công chức cấp xã là?Câu 26: Những vấn đề liên quan đến phạm vi từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên thì thuộc thẩm quyền giải quyết của?Câu 27: Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Thẩm quyền quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, các phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật thuộc về
Câu 28: Theo Điều lệ Đảng, Hội nghị tỉnh uỷ, thành uỷ, huyện uỷ, quận uỷ, thị uỷ do ban thường vụ triệu tập thường lệ bao lâu một lần?
Câu 29: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2019), thời hạn xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức là:
Câu 30: Theo Hiến pháp năm 2013 thì thành phần kinh tế nào dưới đây giữ vai trò chủ đạo?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *