Uncategorized

Đề thi công chức TP Hồ Chí Minh môn kiến thức chung số 79

CongChuc24h.Com giới thiệu tới các bạn bộ 200 đề thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung trên website.

Bộ đề thi thử này các câu hỏi trắc nghiệm được lấy từ bộ từ bộ 1600 câu hỏi ôn thi công chức Thành phố Hồ Chí Minh môn kiến thức chung có đáp án được xây dựng từ các văn bản quy phạm pháp luật cập nhật mới nhất.
Mỗi đề thi trắc nghiệm bao gồm 30 câu trắc nghiệm đúng sai.
Các bạn làm hết nút check kết quả sẽ hiện ra.
Để xem kết quả các bạn làm theo hướng dẫn của website.
Hy vọng bộ đề thi trắc nghiệm dưới đây sẽ giúp ích cho các bạn.
Nếu có sai sót, các bạn trực tiếp comment bên dưới, AD sẽ sửa câu hỏi.

Câu 1: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 và Luật Viên chức số 58/2010/QH12, có hiệu lực khi nào?Câu 2: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, thì việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào?
Câu 3: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội phải đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức nào?
Câu 4: Chọn đáp án đúngCâu 5: Trong trường hợp dự thảo quyết định được xem xét, thông qua tại phiên họp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì theo trình tự nào dưới đây?Câu 6: Theo Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh thì Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận, phường nhiệm kỳ 2016 – 2021 kết thúc nhiệm vụ vào?
Câu 7: Căn cứ vào vị trí công tác, công chức được phân thành mấy loạiCâu 8: Đến năm bao nhiêu, Tối thiểu 80% thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương, có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong số đó, ít nhất 80% thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
Câu 9: Cán bộ có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ?Câu 10: Chọn đáp án đúngCâu 11: Luật Phòng chống tham nhũng quy định việc tặng quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn như thế nào?
Câu 12: Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật ?Câu 13: Quốc hội có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?Câu 14: Theo Điều lệ Đảng, Tổ chức cơ sở đảng dưới bao nhiêu đảng viên?
Câu 15: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, ai là người chịu trách nhiệm bố trí, phân công công tác, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để công chức thi hành nhiệm vụ và thực hiện các chế độ, chính sách đối với công chức?
Câu 16: Chậm nhất là bao nhiêu ngày trước ngày Ủy ban nhân dân họp, cơ quan chủ trì soạn thảo phải gửi hồ sơ dự thảo nghị quyết đến Sở Tư pháp để thẩm định?
Câu 17: Theo Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII thì phấn đấu năm bao nhiêu xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại?
Câu 18: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, hình thức kỷ luật nào sau đây không áp dụng đối với cán bộ?
Câu 19: Thẩm quyền giải thích Hiến pháp, luật, pháp lệnh là?Câu 20: Nhiệm kỳ của mỗi khóa Quốc hội là 05 năm, kể từ khi nào?Câu 21: Theo Điều lệ Đảng, Đại hội chỉ hợp lệ khi có ít nhất bao nhiêu số đại biểu hoặc đảng viên được triệu tập tham dự?
Câu 22: Theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thì Đến năm 2025, tỉ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm bao nhiêu phần trăm hằng năm?
Câu 23: Theo quy định của Điều lệ Đảng, trong cơ quan hành pháp, tư pháp việc lập Ban cán sự đảng do?
Câu 24: Tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết HĐND cấp tỉnh phải như thế nào?Câu 25: Đến năm 2025 thì Cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu bao nhiêu phần trăm số quy định thủ tục hành chính tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020.?
Câu 26: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP, thì việc thi từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp do cơ quan nào tổ chức?
Câu 27: Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 02 năm không liên tiếp trong thời hạn bổ nhiệm được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì ?Câu 28: Quy định nào dưới đây không nằm trong tiêu chí đánh giá CBCCVC về Đạo đức, lối sống
Câu 29: Luân chuyển là?Câu 30: Đâu không phải là mức xếp loại chất lượng cán bộ?
Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *